TRENINGSTIDER 2017-2018 (saman med J2011) 

TORVMYRANE SKULE 
Måndag kl. 17:30-18:30 

Trenar: 
Marte Guddal tlf. 481 02 191