1. Rutinebeskrivelse for registrering av kampresultat og handtering av kamprapporter

Registrering av kamprapporter på papir. 

 

2.  Rettleiing “Min idrett”

Min Idrett

 

3.  Arbeidsinstruks for sekretariat sesongen 2017 2018

Arbeidsinstruks for sekretariat

 

4.  Arbeidsinstruks for kiosk

Arbeidsinstruks for kiosk (kjem snart)

 

5.  Arrangøransvar vår 2018

Arrangøransvar vår 2018

 

6. Bruk av mikrofon Florø Idrettssenter

Bruk av mikrofon

 

 

7. Retningslinjer for sunn idrettshall

https://www.handball.no/regioner/nhf-sentralt/praktisk-info/praktiske-verktoy/sunn-idrettshall/

 

8. Generelle branninstrukser

Branninstrukser