TRENINGSTIDER 2017-2018 (saman med G2010) 

KROKANE SKULE 
Måndag kl. 16:30-18:00 

Trenar: 
Trine Vokuhl Havn tlf. 917 42 035