Av Morten Mortensen

Håndballvenner

Hilmar Guðlaugsson som har vært Florø SK Handball sin hovedtrener siden 1 august 2017 forlater nå klubben 30 april for å overta som hovedtrener for Førde IL Handball sitt 1 div damelag.
Hilmar har gjort en meget god jobb i Florø SK Handball og vi ønsker han lykke til i naboklubben Førde. Som journalist og hådballekspert Dag Frøyen i Firdaposten beskriver i en artikkel i dag (se link nede), så jobber vi nå med flere alternativer mht en erstatter for Hilmar. Florø SK Handball er største håndballklubben i fylke mht antall lag og spillere. Vi skal satse videre for å utvikle spillere, dommere og trenere samt gjøre organisasjonen vår bedre og det gir vi oss ikke på.
Det har vært spennende og kjekt å bli kjent med Hilmar Guðlaugsson, Sigrún Arna Brynjarsdóttir og barna så vi vil savne dem alle sammen.
Formell avtakking av Hilmar vil bli på årsfesten tirsdag 8 mai.

FIRDAPOSTEN: Florøtrenaren går til Førde