Informasjon om kampreglar for 6-12 år

Små hender og kortare armar og bein passar ikkje inn i det vaksne handballspelet. Derfor må vi tilpasse banestørrelse, målet, ballen og reglane for øvrig slik at borna opplever meistring gjennom tilpassa utfordringar.

Her finn du informasjon om reglar for barnhandball for 6- til 12-åringar: KAMPAR