Mange glade barn på NHF Rema 1000 håndballskole i høstferien

Håndballskole med nesten 50 glade barn mellom 6 og 12 år er over for denne gang. Disse har vært ledet og støttet av 15 unge instruktører (G/J 03) og trenere, 4-5 voksne på kjøkken/rydding og under kyndig ledelse av Hákon Hermannsson Bridde. I tillegg hadde vi god hjelp i at mange foreldre fulgte med både fra parketten, tribune og i kantina.

Det har vært stor aktivitet fra kl 09:00 til 14:00 tre dager til ende, kun avbrutt av pauser med sunn mat og frukt. Det er mye energi som skal ut så det blir en spennende utfordring for instruktørene. Om en lurer så kan vi trygt si at om elevene er slitne etter 5 timer med stor aktivitet så er instruktørene det også, dette er krevende. Men Henning Mettenes som har vært Hákon sin høyre hånd har oppmuntret og korrigerte på en fin måte slik at han har ivaretatt alle, også instruktørene. Saba Berhane sammen med sinne venner sørget for at det var god mat og drikke samt gode pauser med frukt gjennom dagen, en veldig viktig oppgave som alle setter pris på.

Vi håper alle barna har kost seg på håndballskole og at det har gitt så mye mersmak at de som ikke har spilt håndball tidligere nå ønsker å komme på vår regulære trening i neste uke.

Etter at høstferien er over vil det være tilbud som tidligere på alle barneskolene og de nye gruppene for 1. og 2. klasse vil være i gang.

Det er også veldig kjekt at kjøpmann Stian Rønnekleiv fra Rema 1000 på Evja stiller opp som den gamle handballspilleren han er og «inspiserer» aktiviteten.

Tusen takk til alle den som bidro til å markedsføre og rekruttere barn til vår håndballskole, uten dere hadde det blitt langt færre deltagere.

Videre vil vi takke deltagerne og deres foreldre for at dere valgte håndballskolen vår. Og til slutt vil vi takke instruktører, trenere og foreldre for at dere gjorde mange barn glade på NHF Rema 1000 håndballskole i høstferien til Florø SK Handball.

Morten Mortensen, leiar Florø SK Handball

 

Saba Berhane med sine fine venner som hjelpte til på kjøkkenet.

Hákon Hermansson Bridde, vår flinke trenar.

Stian Rønnekleiv frå Rema 1000 er gammel handballspelar.

Man må ha god balanse når man spelar handball,

Fokus må man og ha når man skal trene på straffekast.

Keepertrening.

Spensten må vere på topp i ein handballkamp.

Stian Rønnekleiv, Rema 1000, og Morten Mortensen, Florø SK Handball.