Avtale mellom Spenst Florø AS og Florø SK Handball signert.

Etter en god og grundig prosess har Spenst Florø AS og Florø SK Handball i dag signert en meget omfattende samarbeidsavtale. Forrige gang klubben skulle signere en avtale med et treningssenter stod det mellom Engen og Spenst der førstnevnte trakk det lengste strået, denne gang ble det motsatt.

Gjennom avtalen med Spenst Florø med deres tverrfaglige kompetanse er det vår intensjon at vi sammen skal legge grunnlag for at Florø SK Handball skal kunne videreutvikle sin TRENINGSKULTUR.

Det er en avtale som begge parter har store forventninger til. Den skal sikre at barn og unge mellom 12 og 19 år, trenere, andre medlemmer og foreldre/foresatte med 2 barn/ungdommer får et meget godt treningstilbud. Se retningslinjer for bruk av Spenst HER.

Videre har avtalen et omfattende tilbud tilpasset klubben generelt og utvalgte seniorspillere spesielt som ønsker å satse ekstra for å utvikle seg som spillere, heve seniorlagene og klubben for å nå våre langsiktige mål.

15 år gamle Hanna Nes Ramsdal vil være avtalekoordinator og bindeleddet mellom Spenst Florø AS ved daglig leder Astrid Berg og Florø SK Handball. Hun vil sikre at avtalen følges nøye slik at begge parter kan vinne erfaringer som kan danne grunnlag for justering og videreutvikling av avtalen.

Avtalen har en klar breddeprofil og vi håper at mange av våre medlemmer enten som aktive eller foreldre/støttespillere vil benytte seg av de gode tilbudene som ligger i denne.

Spenst sin «Filosofi» er at «Det er enkelt å trene», at Variasjon i treningen er viktig for kroppenTreningssenteret er et sosialt samlingssted og gir Mulighet for mangfoldig trening. Spenst Florø sin hjemmeside.

Men «vi skal bli bedre og det gir vi oss ikke på» så vi håper at satsning på utvalgte seniorspillere skal bidra til å løfte spillere, lag og klubb for å nå våre langsiktige mål som er å etabler oss i 2. divisjon både for damer og herrer innen 2024.

Morten Mortensen, leiar Florø SK Handball

 

Her skriv Astrid Berg, Spenst Florø, under avtalen…

… og her skriver Jorunn Farsund, nestleiar Florø SK Handball, under avtalen.

To fornøgde samarbeidspartnarar med spelarar.