Takk til alle de frivilliga i Florø SK Handball!

5. desember er FNs internasjonale dag for frivillighet,  og uten frivillighet hadde det ikke vært noe Florø SK Handball.

Dagen markeres på ulikt vis rundt omkring blant frivillige lag og organisasjoner både i Florø, Norge og verden.

Vår måte å markere dagen på er å takke alle våre frivillige. Alle disse synlige og usynlige som hver: dag, kveld, helg og ofte år ut og år inn, bidrar til at vi kan tilby håndballaktivitet til barn, unge og voksne i Florø SK Handball.

Gjennom det frivillige arbeidet tar Florø SK Handball sitt samfunnsansvar som en pådriver for idrett og fysisk aktivitet som igjen er idrettens viktigste bidrag til folkehelsen.

Igjen: tusen takk til alle dere frivillige i Florø SK Handball som bidrar til klubbens formål, visjon og verdier. Gratulerer med dagen!

FORMÅL

Florø SK Handball skal lede, utbre, ivareta og utvikle håndballidretten i Florø og Kinn kommune, samt bidra aktivt til utviklingen regionalt.

VISJON

HÅNDBALL FOR ALLE I Flora Kommune «Flest mulig, lengst mulig og best mulig»

Florø SK Handball skal oppleves som en energisk og utviklende trenings- og kampaktivitet der spillere, trenere, dommere, ledere og foreldre deltar aktivt, og kampene følges av et entusiastisk publikum og engasjerte medier.

Florø SK Handball skal bidra til at Norsk håndball skal være en idrett som folk ønsker å tilhøre.

VERDIER

Florø SK Handball skal bygge på og kjennetegnes ved: Den enkeltes tilhørighet, stolthet og engasjement for idretten vår.  Alle i klubben skal etterlever våre felles verdier i all virksomhet og aktivitet for norsk håndball på og utenfor banen.

 

Morten Mortensen, leiar Florø SK Handball

Florø SK Handball skal lede, utbre, ivareta og utvikle håndballidretten i Florø og Kinn kommune, samt bidra aktivt til utviklingen regionalt.