Florø SK Handball har forbedret og fornyet vår sponsoravtale med EWOS/CARGILL.

EWOS/Cargill, som i mange år har vært ledende i den internasjonale oppdrettsnæringen som en stor og pålitelig forleverandør med fabrikk i Gunhildvågen i Florø, har også i mange år vært en av Florø SK Handball sine viktigste hovedsponsorer.

Etter en grundig gjennomgang fra Jorunn Farsund og Cecilia Molander med EWOS/Cargill sin fabrikksjef Tor-Erik H Røynesdal ble sponsoravtalen mellom Florø SK Handball og EWOS/Cargill forbedret og fornyet.

Vi er veldig glad og stolt over at EWOS/Cargill, som er en hjørnestensbedrift i Florø med sin visjon «helping the world trive/hjelper verden å trives», er med på laget videre med en avtale på 3 år og ser dette som en vinn – vinn situasjon for begge parter.

Avtalen må ses på som en annerkjennelse av den innsatsen, spillere, dommere, trenere, oppmenn, foreldre, ledere og støttespillere gjør hver uke og helg, ofte over mange år, for å skape en trygg og god arena for barn, unge og voksne som vil drive med håndball.

Avtalen bidrar til at Florø SK Handball kan opprettholde og videreutvikle klubben med vår visjon: «Håndball for alle i Kinn Kommune» og slagordet «Flest mulig, lengst mulig og best mulig».

Om ikke denne avtalen vil «hjelpe verden å trives» så er vi sikker på at den vil «hjelpe våre aktive å trives».

Tusen takk til EWOS/Cargill og fabrikksjef Tor-Erik H Røynesdal.

 

Morten Mortensen, leiar Florø SK Handball

 

Foto: Cecilia Molander

 

Jorunn Farsund, nestleiar i Florø SK Handball, og Tor-Erik H Røynesdal, fabrikssjef på EWOS/Cargill