Vestkyst Cup 2020 er dessverre kansellert

Kjære Vestkyst Cup-venner.

Florø SK Handball har, etter en helhetlig vurdering av situasjonen knyttet til Covid-19-pandemien og i samråd med lokale helsemyndigheter, besluttet å kansellere Vestkyst Cup 5-7 juni 2020.

Vi beklager dette spesielt til de klubber og lag som er påmeldt allerede og til dere som har sittet litt på «gjerde» og ventet, men som antakelig ville meldt dere på.

Vi anmoder om at alle lag som har betalt påmeldingsavgift om å ta kontakt slik at vi kan få et bankkontonummer som vi kan betale dere tilbake på.

Vi skal nå fokusere på å bidra i den store dugnaden knyttet til å redusere korona virusets utbredelse ved å fortsette å følge nasjonale og kommunale lover, regler og pålegg.

Men vi skal også se fremover for vi er optimister og har allerede startet planleggingen av neste års Vestkyst Cup  tentativt 4. – 6. juni 2021. Vår ambisjon og drømmer er at den skal bli den beste Vestkyst Cup «ever» og håper å se både nye og gamle venner der for å sikre at drømmer kan bli til virkelighet gjennom gode håndballopplevelser.

Samtidig vil vi oppfordre klubber og lag til å vurdere vår naboklubb Førde IL Handball sin Førde Handball Cup 28. – 30. august 2020 og håper at den vil kunne gjennomføres på en god måte.

Er det noen spørsmål ang Vestkyst Cup 2020/2021 så ta kontakt med:

· Adm: Jorunn Farsund: jorunn@florohandball.no tlf: 91 61 61 80

· Sport: Kjell Hovland: kjell@skaar-vvs.no tlf 97 19 96 85

 

Ta vare på dere.

mvh

Morten Mortensen, leiar Florø SK Handball

Slik avsluttes sesongen 2019-20 (fra Norges handballforbund (NHF))

(Teksten kjem frå NHF sine sider.)

Nederst på denne siden finner du all informasjon NHF har publisert vedrørende koronavirusets påvirkning på håndballen.

Slik avsluttes sesongen 2019-20

All håndballaktivitet er nå innstilt på grunn av koronavirusets utbredelse.

Norges Håndballforbund presenterte 18.mars prinsippene for hvordan tabellene for seriespillet skal beregnes og sluttføres.

De overordnede prinsippene som er vedtatt for seriespillet i REMA 1000-ligaen, 1. divisjon og 2. divisjon er:​ 

«Endelige tabeller gjøres opp etter prinsippet om antall poeng delt på antall kamper. Dette blir gjort som en konsekvens av flere tilfeller hvor det er ulikt antall spilte kamper innenfor hver enkelt serie». ​

Opp- og nedrykk

 • I serier der opp- og nedrykk er avklart, blir dette gjennomført. Regional kvote for opprykk til 2. divisjon blir opprettholdt.
 • Lag som etter beregning havner på kvalifiseringsplass for opprykk, gis tilbud om direkte opprykk. Dette omfatter lagene som blir nummer tre i 1. divisjon og avdelingsvinnerne i 2. divisjon. Det vil medføre utvidelse av antall lag i noen av seriene kommende sesong.​ Dersom lag trekker seg eller avslår, vil ledige plasser ikke bli fylt opp med mindre det blir færre enn tolv lag.Lag som etter beregning havner på nedrykksplass, men som ville hatt mulighet for å beholde plassen dersom sesongen ble ferdigspilt, får tilbud om å bli værende i samme divisjon.
 • NHF vil i den nærmeste tiden kontakte alle klubber som er i en av de tre foregående kategoriene. Etter avklaring med de involverte klubbene, vil endelig avdelingsoppsett for REMA 1000-ligaen, 1. divisjon og 2. divisjon for kommende sesong bli publisert på handball.no.
 • NHF utreder behovet for å utvide reservasjonsmuligheter og frister, og vil komme tilbake til dette.​

Les mer om hvordan de ulike seriene avsluttes.

Dette gjelder for internasjonal håndball

OL-kvalifiseringen er utsatt for begge kjønn. Håndballjentene skulle spilt i Montenegro 20.-22. mars, mens Håndballguttas pulje var berammet til Trondheim Spektrum 17.-19. april. IHF opererer med en plan om at kvalifiseringene skal gjennomføres i juni. Billettkjøpere i Trondheim vil bli kontaktet av Eventim med tilbud om refusjon.

All aktivitet for yngre landslag og beachlandslagene er også avlyst frem til 24. mai.

EHF har lansert alternative spilledatoer for sine Final 4-arrangement, alle europacupkamper – inkludert Haldens kvartfinaeoppgjør mot Valur – fra nå og frem til 12. april er utsatt på ubestemt tid, og kvalifiseringene til EURO 2020 for kvinner i mars er omberammet til juni.

Informasjon til klubber og lag

Norges Håndballforbund anmoder alle lag, klubber og medlemmer om å benytte Folkehelseinstituttets nettsider for oppdatert informasjon rundt viruset.

Helsedirektoratet har vedtatt at idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs skal stenges.

Juridiske konsekvenser for idretten som følge av koronaviruset.

Norges Håndballforbund er i tett dialog med Norges Idrettsforbund (NIF) om håndteringen av situasjonen. NIF har på sine hjemmesider opprettet en temaartikkel om det nye koronaviruset: 

Vi oppfordrer på det sterkeste personer som settes i karantene, om å respektere instruksen som gis fra helsepersonellet.

NHF: Lisensen dekker også egentrening

Foto: Vegard Grøtt/NTB Scanpix

Gjensidige har bestemt at håndballisensen også vil dekke organisert egentrening.

Håndballisensen gjelder normalt sett bare organisert trening. Det som foregår nå, er imidlertid ikke normalt. For eksempel er idrettsanlegg vedtatt avstengt, og aktivitetene er satt helt på vent. Treningsstudioene er også lukket.

Håndballspillere bes istedet, som øvrige idrettsutøvere og befolkningen ellers, om å trene på egen hånd. Dette utløser spørsmål om hvilken form for dekning håndballisensen gir, dersom det skulle oppstå situasjoner i forbindelse med egentreningen.

Norges Håndballforbund har Gjensidige som forsikringspartner, også i lisenssammenheng. Gjensidige og Norges Håndballforbund har inngått en avtale om at lisensen i denne situasjonen også skal dekke strukturert egentrening – for eksempel løpe- og styrketrening, i tillegg til håndballspesifikk alenetrening med ball.

Aktiviteter som utføres sammen med andre, for eksempel løkkefotball eller annen ballek, dekkes ikke. Ikke minst siden denne formen for sammenkomst strider mot råd fra Folkehelseinstituttet.

Vår samleside om koronaviruset

Mer info om lisensordningen

Se mer om trening på handball.no

 

17.03.2020  Lars Kvam, Norges håndballforbund

Avlysing av kampaktivitet, stans i all idrettsaktivitet og veien videre.

 

 1. Grunnlag

Da korona, eller rettere sagt Covid-19-viruset, ble erklært som et alvorlig utbrudd av allmenfarlig smittsom sykdom som kan få alvorlige helsefarlige konsekvenser for mange mennesker, utstedte Helsedirektoratet torsdag 12. mars «Vedtak etter lov om vern mot smittsomme sykdommer § 4-1 andre ledd om møteforbud og stenging av virksomhet».

 

Med dette som utgangspunkt ustedte Kinn Kommune samme dag: «Melding til innbyggarane i Kinn kommune – Korona med virkning fra 12. mars kl 18:00».

 

 1. Tidslinjalen
  1. 1. mars la vi ut «råd og informasjon til befolkningen» fra Folkehelseinstituttet.
  2. 6. mars la vi ut «oppdatert informasjon om koronaviruset» fra NHF basert på fakta fra Folkehelseinstituttet (FHI)
  3. 8. mars la vi ut «Koronasmitta i Håndball-Norge» fra NHF basert på fakta fra FHI
  4. 9. mars la vi ut en ny «Koronasmitta i Håndball-Norge» fra NHF basert på fakta fra FHI med følgende presisering: søndag 8. mars er den generelle statusen fortsatt at arrangementer i utgangspunktet bør gjennomføres som planlagt.
  5. 11. mars la vi ut «Intersport 4-er-handball innstilles» fra NHF basert på medisinske råd.
  6. 11. mars la vi ut «Oppdatert koronavirus» NHF har i lys av signalene fra FHI vedtatt at all regional kampaktivitet avlyses fra og med torsdag 12. mars.
  7. 11. mars la vi ut «All regional kampaktivitet avlyses» fra NHF.
  8. 12. mars la vi ut «All trening og kampaktivitet i Florø SK Handball stenges ned» etter føringer fra Florø SK Handball hovedstyre.
  9. 12. mars la vi ut «NIF ber om stans i alle Idrettsaktivitet» fra NHF basert på artikkel hos NIF.
  10. 12. mars la vi ut melding om at årsmøte i Florø SK Handball 12. mars kl 20:00 var utsatt med meldingen fra Kinn Kommune mm som begrunnelse.

 

 1. Kort oppsummering

Vedtaket fra Helsedirektoratet gjaldt fra torsdag 12. mars kl 18:00 til og med 26. mars 2020 med mulighet for forlengelse.

Vår vurdering er som følger: «Vi er nå i en krevende situasjon som med rimelig grad av sannsynlighet vil vare lenge.
Dette vil gi oss utfordringer som vi kanskje ikke har den fulle oversikt over men som må løses med fleksibilitet og tilpasningsevne»

 

 1. Fakta og veien videre
  1. Årsmøte er utsatt på ubestemt tid men det avtroppende styre søker nå å jobbe «sømløst» med det påtroppende styre inntil årsmøte er gjennomført.
  2. Det utgående styre er i kraft til nytt årsmøte innsetter det påtroppende styre.
  3. Alle organisert trening inne og ute i regi er innstilt på ubestemt tid.
  4. Vestkyst Cup 5.-7.  juni 2020 er ikke kansellert, men vi gjør løpende vurdering.
  5. Håndballserien 2019/2020 er over og NHF jobber med å se på konsekvensene av at det resterende seriespillet på alle nivåer er avlyst.

Målet er å avgjøre hvordan lagene rangeres – ikke minst med tanke på opprykk, nedrykk, kvalifiseringer, avdelings-vinnere med mer. I løpet av neste uke (uke 12) vil det komme oppdatert informasjon rundt arbeidet.

 1. Florø Frivilligsentral er Kinn Kommune sitt kontaktpunkt mht frivillig beredskap.

Florø SK Handball må se på seg selv som en potensiell ressurs som kan nyttes og vil stille seg positiv til evt oppdrag fra Kinn Kommune gjennom Florø Frivilligsentral

 

 1. Vi oppfordrer våre medlemmer og grupper om å støtte opp om dem som har samfunnskritiske stillinger mht å beskytte fra å bli smittet og støtte dem i det daglige om de trenger hjelp.
 2. Alle kontakt mellom Florø SK Handball og eksterne inklusive NHF Region Vest minimeres til Olav Hatlemark, Jorunn Farsund og undertegnede.
 3. NHF Region Vest sitt regionsting 9.-10. mai i Førde er besluttet flyttet til Bergen til ubestemt tid.
 4. Vi oppfordrer de ulike gruppene om å studere dokumentene som er sendt ut ifm. innkalling til årsmøte og evt gi tilbakemelding om der er feil, mangler eller rom for forbedring.

 

 1. Det nye styre
  1. Det avtroppende styre er fremdeles i kraft til vi har gjennomført årsmøte.
  2. Det påtroppende styret vil antakelig bestå: Olav Hatlemark, Oddlaug Nordal Fredheim, Nina Anett Steindal, Janne Sunde Yri, Karianne Skavøy, Frode Sandvik, Annbjørg Hestdal, Olav Kvalvik, Monica Bøhmer, Rune Grimstad, Øivind Østrem og undertegnede.
  3. Dette er en økning fra 8 til 12 som vil gjøre styret mer robust og fleksibelt. Samtidig må vi sikre at rolle, ansvar og myndighet fordeles på en god og ny måte mht klubbens organisasjonsplan.

 

 1. Anbefalinger mht fysisk trening og «aktivitet» i gruppene.

Gruppene har både en fysisk og sosial funksjon for mange.

 1. Fysisk

Vi vil oppfordre til alternativ fysisk aktivitet som det å gå en tur eller ta seg en løpetur. Det viktigste er at en opprettholder en rimelig grad av fysisk aktivitet der en er mest mulig kreativ for å få dette til uten at en bryter de bestemmelsene som nå gis fortløpende,

 

 1. Sosial

Det er viktig og søke å opprettholde det sosiale i de ulike gruppene selv om en ikke kan møtes fysisk. En må derfor sikre at de ulike gruppene har en nødvendig kommunikasjon enten på telefon eller via sosiale media for å sikre at det sosiale blir opprettholdt.

 

Morten Mortensen, leiar Florø SK Handball

All trening og kampaktivitet i Florø SK Handball stengs ned

Til medlemmene i Florø Sportsklubb

Corona

Hovedstyret i  Florø Sportsklubb har besluttet å stenge ned all trening og kampaktivitet for alle gruppene i vår organisasjon,

fra og med i dag 12.03.2020 og inntill videre.

Vi gjennomfører dette tiltaket for å være med å bekjempe videre smitte av Coronaviruset.

 

Med vennlig hilsen

Hovedstyret i Florø Sportsklubb

 

Oppdatert koronainfo

Gjennomføring av kamper

Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler å avlyse eller utsette alle innendørsarrangementer med 500 eller flere deltagere. For alle offentlige arrangementer med mer enn 100 deltagere anbefales risikovurdering før gjennomføring.

Norges Håndballforbund har i lys av signalene fra FHI vedtatt at all regional kampaktivitet avlyses fra og med torsdag 12. mars. Dette dreier seg kort oppsummert om alle serier og kampaktiviteter i regi av Norges Håndballforbund, for begge kjønn og i alle aldersklasser – med unntak av REMA 1000-ligaen, 1. divisjon og 2. divisjon, som sorterer under det nasjonale tilbudet.

De tre sistnevnte serienivåene underlegges en fortløpende vurdering med hensyn til videre forløp.

Gjennomføringen av klubbarrangerte turneringer må hver enkelt arrangør ta ansvar for, basert på de medisinske pålegg som foreligger.

Samtidig anmoder vi alle lag, klubber og medlemmer om å benytte Folkehelseinstituttets nettsider for oppdatert informasjon rundt viruset.

Folkehelseinstituttet har laget en egen artikkel inneholdende råd for gjennomføring av store arrangementer i lys av virusutbredelsen. Den artikkelen finner du her.

Forebygg smitte!

Vi ber alle i håndballen om å være svært nøye med håndhygiene og andre grep for å redusere smittefaren. Les mer her!

 • Folkehelseinstituttet skisserer flere forholdsregler for å forebygge smitte:
 • Personer som er syke bør unngå å hoste eller nyse direkte på andre.
 • Man bør, når det er mulig, holde minst én meters avstand til personer med luftveissymptomer.
 • Når du hoster eller nyser bør dette gjøres i et papirlommetørklé, som deretter kastes etter bruk. Vask så hendene. Dersom du ikke har slikt lommetørklé, bør du hoste eller nyse i albukroken.
 • Vask hendene ofte og grundig, spesielt når du har vært ute blant folk.
 • Hånddesinfeksjon med alkoholholdige midler er et godt alternativ når håndvask ikke er mulig.
 • Symptomene på sykdommen er som ved andre luftveisinfeksjoner, som hoste, feber, sår hals, brystsmerter og pustevansker. Dersom du mistenker at du er syk med det nye koronaviruset, bør du ta kontakt med din egen fastlege på telefon for råd og avtale om undersøkelse. Dersom du ikke får tak i fastlegen, ring legevakt på telefon 116117.
 • Norges Håndballforbund anbefaler at lag og klubber ikke benytter spillere som har symptomer på luftveisinfeksjon.
 • Følg med på Folkehelseinstituttet og Norges Håndballforbund sine nettsider for oppdatert informasjon.

Norges Håndballforbund er i tett dialog med Norges Idrettsforbund (NIF) om håndteringen av situasjonen. NIF har på sine hjemmesider opprettet en temaartikkel om det nye koronaviruset:

https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/viktig-informasjon-vedrorende-koronavirus/

Vi oppfordrer på det sterkeste personer som settes i karantene, om å respektere instruksen som gis fra helsepersonellet.

Se også:

11.03.20  kl. 16:07  Norges håndballforbund Region Vest

Barnehåndballkamper innstilles i Region Vest

 

I lys av de medisinske rådene er kommende runder i barnehåndballen i Region Vest innstilt resten av sesongen.


Norges Håndballforbunds nasjonale ledergruppe har vurdert de tydelige signalene fra Folkehelseinstituttet, og hvilke konsekvenser disse får for avviklingen av norsk håndballs aktiviteter.
I lys av dette har NHF Region Vest avgjort at all kampaktivitet i barnehåndballen, 6 til og med 12 år, innstilles fra og med onsdag 11.mars 2020. I disse årsklassene har vi rundespill som fører til at det mange mennesker samlet.

 

Når det gjelder 12 års serien vil klubbene motta direkte informasjon fra NHF Region Vest i nærmeste fremtid angående sesongavslutning/sluttspill.
Tidligere onsdag ble det offentliggjort at Bringserien og LERØYserien avlyses resten av sesongen.
Det er også tidligere i dag offentliggjort på vår nettside at 4’er håndball innstilles.

 

Vi oppfordrer alle til å følge nøye med på våre nettsider og vår Facebook side fremover for ny og oppdatert informasjon.
Norges Håndballforbund Region Vest beklager konsekvensene, men er svært opptatt av å lytte til og følge de tydelige signaler og råd som gis fra helsemyndighetene.

 

11.03.20 Christine Ullestad, Norges Håndballforbund Region Vest

Tiltak for Florø SK Handball vedr. Koronaviruset

Vi i Florø SK handball følger opp same tiltak som Florø taekwondoklubb har oppmoda til i samband med trening i Florahallen. Det same gjeld sjølvsagt også i Florø idrettssenter.

 

· Handvask i varmt vatn med såpe før du går inn i hallen (føresette bes hjelpe barna med dette på barnepartia)
· Unngå klemmar og nærkontakt
· Ikkje del drikkeflasker
· Hoste i olbogen

Vi ønsker ikkje at folk kjem på trening dersom:
· Mye hoste/slim/snørr
· Feber og generelle teikn til sjukdom av større eller mindre grad.
Dersom nokon av våre medlemmer har familie som har karantene frå etat/lege p.g.a. mistanke om smittefare, skal ikkje medlemmen møte på trening.
Ha generell LAV TERSKEL for å holde deg heime frå trening dersom du ikkje føler deg 100%.

 

«Snakk med barna om kor viktig det er å gjennomføre tiltaka» , oppmodar Quynh Le, styreleiar v/Florø Taekwondoklubb.
Også vi i Florø SK Handball tek desse oppmodingane  til oss.

 

Olav Hatlemark, leiar Sportsleg utval i Florø SK Handball

Kampar tysdag 10. mars 2020

Tysdag 10.03.20
20:45 4. divisjon Kvinner 02 6182942045 Florø idrettssenter Florø 2 Florø 3

 

Tysdagkveld har vi ein internkamp i 4. divisjon Florø 2 mot Florø 3

SERIETABELL

Billettpris:
Vaksne, frå 19 år og eldre:  kr 60,-
Barn og ungdom t o m 18 år går gratis.

Velkommen!

Ein siger og eit tap for Florø 3, damer

Eg er sååå stolt over, og glad i denne gjengen her😁😍 Vi reiser til dobbeltkamp mot Vik og Syril med 2 innbyttere, og bare 3 bakspelarar🙈

Likevel spelar vi ein super forsvarskamp, og ein god andre omgang mot Vik. Vi taper kampen 18-14, men vinner andre omgang 9-7. 😁💪 Tiril Gotteberg setter 5 fra høgre ving, og blir kampens toppskårer.  👏👏👏👏

Litt slitne, men klare for ein ny kamp, kjem vi til Leikanger. Der startar kampen med frimerke på ein spelar, og det held dei fram med stort sett heile kampen. Tiril må spele back ein god del, og dei klarer å få til godt spel 👏👏  Forsvaret er kjempebra, og Line Natvik står kjempebra bakerst. Vi vinner 25-18 😁

Heidi Kjerpeset og Charlotte Kinn Breidvik tar mykje ansvar, og skårer 8 og 7 mål👏👏

Helen Skjærli, med gode skudd på vingen, Jeanett Bareksten, med mange gode oppspill og innspill, og Kamilla Bjørnset skårer og lager mange straffer. Og ho høyrde vi begge kampane: Jaaaaaaaaa!!!!

Silje Johannesen er likevel dagens helt i mine auge😍 Vi plukker ho opp etter nattevakt i Førde. Ho spelar to kampar med maks innsats heile veien, og 3 mål i andre kamp👏👏👏 Ho søv så mykje ho klarer i bilen, og så satt vi ho av igjen i Førde til ny nattevakt.   🙈😍👏👏👏👏

Takk for en laaang, men herlig dag med dåkke damer😁😁😁😍😍 Og takk til mamma, Gerd Sissel, som er med oss på alle kamper, og noterer statistikken 😅😘😘

 

Weronika Kinn Breidvik, spelande trenar for damelaget Florø 3.