Årsmøte i Florø SK Handball 2020

Årsmøte i Florø SK Handball torsdag 12. mars kl 20:00
Normale årsmøte saker:
– Godkjenning av de stemmeberettigede (*)
– Valg av dirigent (er)
– Valg av protokollfører(e)
– Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen
– Godkjenning av innkalling
– Godkjenning av sakliste
– Godkjenning av forretningsorden
– Behandle idrettslagets årsberetning
– Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand
– Behandle forslag og saker
– Fastsette treningsavgift eller gi fullmakt:
– Vedta idrettslagets budsjett
– Behandle idrettslagets organisasjonsplan
Merknad 1. Saksliste vil bli sendt ut 5. mars 2020.
Merknad 2. Saker til årsmøte må være styret i hende 3. mars 2020.
Merknad 3. Årsmøte er veldig viktig så vi håper på stort oppmøte

Morten Mortensen, leiar Florø SK Handball

(*) Alle som betaler årskontingent til Florø sportsklubb er stemmeberettigede.