Tiltak for Florø SK Handball vedr. Koronaviruset

Vi i Florø SK handball følger opp same tiltak som Florø taekwondoklubb har oppmoda til i samband med trening i Florahallen. Det same gjeld sjølvsagt også i Florø idrettssenter.

 

· Handvask i varmt vatn med såpe før du går inn i hallen (føresette bes hjelpe barna med dette på barnepartia)
· Unngå klemmar og nærkontakt
· Ikkje del drikkeflasker
· Hoste i olbogen

Vi ønsker ikkje at folk kjem på trening dersom:
· Mye hoste/slim/snørr
· Feber og generelle teikn til sjukdom av større eller mindre grad.
Dersom nokon av våre medlemmer har familie som har karantene frå etat/lege p.g.a. mistanke om smittefare, skal ikkje medlemmen møte på trening.
Ha generell LAV TERSKEL for å holde deg heime frå trening dersom du ikkje føler deg 100%.

 

«Snakk med barna om kor viktig det er å gjennomføre tiltaka» , oppmodar Quynh Le, styreleiar v/Florø Taekwondoklubb.
Også vi i Florø SK Handball tek desse oppmodingane  til oss.

 

Olav Hatlemark, leiar Sportsleg utval i Florø SK Handball