Avlysing av kampaktivitet, stans i all idrettsaktivitet og veien videre.

 

 1. Grunnlag

Da korona, eller rettere sagt Covid-19-viruset, ble erklært som et alvorlig utbrudd av allmenfarlig smittsom sykdom som kan få alvorlige helsefarlige konsekvenser for mange mennesker, utstedte Helsedirektoratet torsdag 12. mars «Vedtak etter lov om vern mot smittsomme sykdommer § 4-1 andre ledd om møteforbud og stenging av virksomhet».

 

Med dette som utgangspunkt ustedte Kinn Kommune samme dag: «Melding til innbyggarane i Kinn kommune – Korona med virkning fra 12. mars kl 18:00».

 

 1. Tidslinjalen
  1. 1. mars la vi ut «råd og informasjon til befolkningen» fra Folkehelseinstituttet.
  2. 6. mars la vi ut «oppdatert informasjon om koronaviruset» fra NHF basert på fakta fra Folkehelseinstituttet (FHI)
  3. 8. mars la vi ut «Koronasmitta i Håndball-Norge» fra NHF basert på fakta fra FHI
  4. 9. mars la vi ut en ny «Koronasmitta i Håndball-Norge» fra NHF basert på fakta fra FHI med følgende presisering: søndag 8. mars er den generelle statusen fortsatt at arrangementer i utgangspunktet bør gjennomføres som planlagt.
  5. 11. mars la vi ut «Intersport 4-er-handball innstilles» fra NHF basert på medisinske råd.
  6. 11. mars la vi ut «Oppdatert koronavirus» NHF har i lys av signalene fra FHI vedtatt at all regional kampaktivitet avlyses fra og med torsdag 12. mars.
  7. 11. mars la vi ut «All regional kampaktivitet avlyses» fra NHF.
  8. 12. mars la vi ut «All trening og kampaktivitet i Florø SK Handball stenges ned» etter føringer fra Florø SK Handball hovedstyre.
  9. 12. mars la vi ut «NIF ber om stans i alle Idrettsaktivitet» fra NHF basert på artikkel hos NIF.
  10. 12. mars la vi ut melding om at årsmøte i Florø SK Handball 12. mars kl 20:00 var utsatt med meldingen fra Kinn Kommune mm som begrunnelse.

 

 1. Kort oppsummering

Vedtaket fra Helsedirektoratet gjaldt fra torsdag 12. mars kl 18:00 til og med 26. mars 2020 med mulighet for forlengelse.

Vår vurdering er som følger: «Vi er nå i en krevende situasjon som med rimelig grad av sannsynlighet vil vare lenge.
Dette vil gi oss utfordringer som vi kanskje ikke har den fulle oversikt over men som må løses med fleksibilitet og tilpasningsevne»

 

 1. Fakta og veien videre
  1. Årsmøte er utsatt på ubestemt tid men det avtroppende styre søker nå å jobbe «sømløst» med det påtroppende styre inntil årsmøte er gjennomført.
  2. Det utgående styre er i kraft til nytt årsmøte innsetter det påtroppende styre.
  3. Alle organisert trening inne og ute i regi er innstilt på ubestemt tid.
  4. Vestkyst Cup 5.-7.  juni 2020 er ikke kansellert, men vi gjør løpende vurdering.
  5. Håndballserien 2019/2020 er over og NHF jobber med å se på konsekvensene av at det resterende seriespillet på alle nivåer er avlyst.

Målet er å avgjøre hvordan lagene rangeres – ikke minst med tanke på opprykk, nedrykk, kvalifiseringer, avdelings-vinnere med mer. I løpet av neste uke (uke 12) vil det komme oppdatert informasjon rundt arbeidet.

 1. Florø Frivilligsentral er Kinn Kommune sitt kontaktpunkt mht frivillig beredskap.

Florø SK Handball må se på seg selv som en potensiell ressurs som kan nyttes og vil stille seg positiv til evt oppdrag fra Kinn Kommune gjennom Florø Frivilligsentral

 

 1. Vi oppfordrer våre medlemmer og grupper om å støtte opp om dem som har samfunnskritiske stillinger mht å beskytte fra å bli smittet og støtte dem i det daglige om de trenger hjelp.
 2. Alle kontakt mellom Florø SK Handball og eksterne inklusive NHF Region Vest minimeres til Olav Hatlemark, Jorunn Farsund og undertegnede.
 3. NHF Region Vest sitt regionsting 9.-10. mai i Førde er besluttet flyttet til Bergen til ubestemt tid.
 4. Vi oppfordrer de ulike gruppene om å studere dokumentene som er sendt ut ifm. innkalling til årsmøte og evt gi tilbakemelding om der er feil, mangler eller rom for forbedring.

 

 1. Det nye styre
  1. Det avtroppende styre er fremdeles i kraft til vi har gjennomført årsmøte.
  2. Det påtroppende styret vil antakelig bestå: Olav Hatlemark, Oddlaug Nordal Fredheim, Nina Anett Steindal, Janne Sunde Yri, Karianne Skavøy, Frode Sandvik, Annbjørg Hestdal, Olav Kvalvik, Monica Bøhmer, Rune Grimstad, Øivind Østrem og undertegnede.
  3. Dette er en økning fra 8 til 12 som vil gjøre styret mer robust og fleksibelt. Samtidig må vi sikre at rolle, ansvar og myndighet fordeles på en god og ny måte mht klubbens organisasjonsplan.

 

 1. Anbefalinger mht fysisk trening og «aktivitet» i gruppene.

Gruppene har både en fysisk og sosial funksjon for mange.

 1. Fysisk

Vi vil oppfordre til alternativ fysisk aktivitet som det å gå en tur eller ta seg en løpetur. Det viktigste er at en opprettholder en rimelig grad av fysisk aktivitet der en er mest mulig kreativ for å få dette til uten at en bryter de bestemmelsene som nå gis fortløpende,

 

 1. Sosial

Det er viktig og søke å opprettholde det sosiale i de ulike gruppene selv om en ikke kan møtes fysisk. En må derfor sikre at de ulike gruppene har en nødvendig kommunikasjon enten på telefon eller via sosiale media for å sikre at det sosiale blir opprettholdt.

 

Morten Mortensen, leiar Florø SK Handball