Florø SK Handball skal bli «Drivkraft for håndball i fylket» med støtte fra Sparebankstiftelsen i Sogn og Fjordane

Florø SK Handball er over dobbelt så stor i antall aktive (610) og lag (64) som den nest største klubben i vår del av fylket. Vi har drevet godt i mange år og i 2018 ble klubben kåret til «Årets breddeklubb» i NHF Region Vest. Vi har kompetanse, ildsjeler, evne til samarbeid, gjennomføring og evne både til å lære av andre og lære bort selv.
Florø er rett og slett et tyngdepunkt for håndball mellom Bergen og Molde. Samtidig vet vi mange av håndballklubbene i vår del av fylket sliter på flere områder som vi erfaringsmessig har vunnet lang erfaring med så som Cup, håndballskoler, HåndballCamp og utvikling av trenere. Vi ser det derfor som en vinn-vinn situasjon for oss og vår del av fylket at vi tar en lederrolle med å dele våre erfaringer, støtte andre klubber i gang og skape et tilbud som på mange måte kun har vært forbehold Bergen og klubbene der.
Gjennom prosjekt «Florø SK Handball som «Drivkraft for håndball i fylket» skal vi påta oss en lederrolle som skal bidra til å redusere kostnader, utbre og videreutvikle håndball for barn og unge i vår del av det nye fylket.
Vi er meget glad for at vi har fått Sparebankstiftelsen med på dette prosjektet som er delt i fire underprosjekt:
  • Opprettholde og videreutvikle Vestkyst Cup med flere lag og spillere spesielt fra vårt område gjennom redusert påmeldingsavgift for lag, spillere samt leie inn kompetansepersonell for foredrag og inspirasjon for barn og unge.
  • Støtte andre klubber med å etablere håndballskoler med utgangspunkt i den kompetansen vi har på dette området.
  • Vertskap for HåndballCamp og redusere kostander for deltagelse
  • Vertskap for trenerutdannelse og redusere kostnader for deltagelse, samt besøk og kartlegging av behov i andre klubber i Kinn og Bremanger kunne støtte trenerutdannelse i andre klubber basert på deres behov.
Støtten fra Sparebankstiftelsen var helt avgjørende for oppstart av prosjektet som har en kostnadsrammen på opp under 300.000.-. Vi håper at støtten fra Sparebankstiftelsen vil utløse støtte fra andre også slik at vi kan oppnå full effekt for prosjektet.
Selv om situasjonen nå er mer krevende med de restriksjoner som Corona-viruset gis oss alle, har vi stor tro på at vi skal kunne gjennomføre prosjektet iht intensjonen i løpet av 2020 og 2021.
Florø SK Handball vil si tusen takk for den flotte gaven fra Sparebankstiftelsen i Sogn og Fjordane. Vi ser på den som en annerkjennelse på alt det gode arbeidet spillere, dommere, trenere, foreldre og støttespillere gjør for å opprettholde og videreutvikle Florø SK Handball.
sparebankstiftinga.no

Sparebanken Sogn og Fjordane

Morten Mortensen, leiar Florø SK Handball
Florø SK Handball skal bli "Drivkraft for håndball i fylket" med 100.000.- i støtte fra Sparebankstiftelsen i Sogn og Fjordane

Leiar SU: Olav Hatlemark, leiar Florø SK Handball: Morten Mortensen, Sparebankstiftelsen: Ole Aukland og nestleiar Florø SK Handball: Jorunn Farsund utanfor Florø idrettssenter. Florø SK Handball er klare for å ta tak i «Drivkraft for håndball i fylket»  Foto: Cecilia Photography.

Årsmøte 7. mai 2020 kl. 19:00

Hermed kaller Florø SK Handball til årsmøte torsdag 7. mai kl. 19:00.
Lenkje til årsmøtedokumenter finn du nedst på sida.

Grunn av koronatider så har vi årsmøtet med den nettbaserte videokonferanse-appen ZOOM.

Bli med på årsmøtet  ved å klikke på lenka under. Øyvind er pålogga frå  kl. 18.30 om du vil teste teknikken før møtet starter.

Øyvind Østrem is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Join Zoom Meeting
https://hvl.zoom.us/j/67202294211?pwd=dHZBVUlac0VFYm9FcSt4QTlWLzRXQT09

Meeting ID: 672 0229 4211
Password: 594604
One tap mobile
+4773494877,,67202294211#,,1#,594604# Norway
+4723960588,,67202294211#,,1#,594604# Norway

 

2020-03-12 Florø SK Handball Handlingsprogram 2020-2025.
2020-05-06 Florø SK Handball Budsjett 2020 m regnskapstall 2019 2018
2020-03-12 Florø SK Handball Årshjul (rammer) knyttet til Handlingsprogram og klubbens drift.
2020-03-12 Etablering av ungdomsråd i Florø SK Handball
2020-03-12 Organisasjonsplan Florø SK Handball
2020-03-12 Sakliste og saksdokumenter for årsmøte for 2020 i Florø SK Handball..
2020-03-12 Årsmelding for Florø SK Handball 2019.
2020-05-03 Sakliste og saksdokumenter for årsmøte for 2020 i Florø SK Handball.
APP 1 til Del 2-Mål og handlinger til Florø SK Handball handlingsprogram 2020-2025.
Vedlegg 1 til APP 1 til Del 2 – Sportsplan til Florø SK Handball Handlingsprogram 2020-2025.
Vedlegg A-2 Regnskap 2019 BALANSE – SPESIFIKASJON
Vedlegg A-1 Regnskap 2019 RESULTATREGNSKAP – SPESIFIKASJON

Håndballforbundets koronavettregler

1. april 2020

Hei alle håndballvenner

Det vises til dagens informasjon fra Helsedirektoratet og Norges Idrettsforbund, vedrørende idrettsaktivitet.

For Norges Håndballforbund er fremdeles prioritet 1 at vi alle sammen bidrar i dugnaden for å begrense spredningen av Covid-19.

Jo større vårt felles bidrag er til dette, desto raskere kan vi håpe en mer normalisert hverdag, inklusive gleden vi alle finner i håndball.

Basert på dagens informasjon er det klart at dette blant annet utelukker all aktivitet som innebærer bruk av håndball, med eksempelvis pasninger og kast/mottak som involverer flere personer.

Det er også tydelig at all risiko for fysisk kontakt er svært høy om man ikke følger de avklaringer som i dag er presentert. Videre presiseres det, gjennom en uttalelse fra helsedirektør Bjørn Guldvog, at «vi bør ikke være mer enn fem personer samlet, og vi bør holde en fysisk avstand på minst to meter mellom». I dette ligger en sterk anbefaling om at én av disse fem er en trener/voksen.

Norges Håndballforbund ber om at alle i håndballfamilien både respekterer og følger de råd og veiledninger som i dag er presentert. La oss med dette vise at vi alle sammen bidrar i dugnaden.

Gjennom de siste ukene har vi på Norges Håndballforbunds Facebook-sider presentert en rekke eksempler på treningsøvelser, utført av noen av Norges og verdens fremste håndballspillere. Vi anbefaler at det holdes fokus på denne type aktivitet, samt at den enkelte klubb og lag ser på hvilke muligheter dagens informasjon gir for alternative treninger.

Vi er klar over at det landet rundt nå er 130 000-140 000 mennesker som alle venter på, og gleder seg til, å drive håndballaktivitet igjen. Det gjelder naturligvis alle oss i Norges Håndballforbund også.

Vårt fokus er som nevnt innledningsvis at vi alle sammen bidrar i dugnaden. Vi er derfor helt klare på at vi ikke kommer til å anbefale tradisjonell håndballaktivitet igjen, før dette er i tråd
med myndighetenes bestemmelser.

Jeg benytter samtidig muligheten til å ønske dere alle sammen en riktig god påske.

Vennlig hilsen
Erik Langerud
Generalsekretær Norges håndballforbund

Se følgende lenker for mer informasjon:

https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/norges-idrettsforbund-onsker-helsedirektoratets-nye-avklaringer-for-idrettsaktivitet-velkommen/

https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/veiledning-og-anbefalinger-om-idrettsaktivitet

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/naeringsliv-idrett-og-kultur/forbud-mot-enkelte-kultur-og-idrettsarrangementer