Håndballforbundets koronavettregler

1. april 2020

Hei alle håndballvenner

Det vises til dagens informasjon fra Helsedirektoratet og Norges Idrettsforbund, vedrørende idrettsaktivitet.

For Norges Håndballforbund er fremdeles prioritet 1 at vi alle sammen bidrar i dugnaden for å begrense spredningen av Covid-19.

Jo større vårt felles bidrag er til dette, desto raskere kan vi håpe en mer normalisert hverdag, inklusive gleden vi alle finner i håndball.

Basert på dagens informasjon er det klart at dette blant annet utelukker all aktivitet som innebærer bruk av håndball, med eksempelvis pasninger og kast/mottak som involverer flere personer.

Det er også tydelig at all risiko for fysisk kontakt er svært høy om man ikke følger de avklaringer som i dag er presentert. Videre presiseres det, gjennom en uttalelse fra helsedirektør Bjørn Guldvog, at «vi bør ikke være mer enn fem personer samlet, og vi bør holde en fysisk avstand på minst to meter mellom». I dette ligger en sterk anbefaling om at én av disse fem er en trener/voksen.

Norges Håndballforbund ber om at alle i håndballfamilien både respekterer og følger de råd og veiledninger som i dag er presentert. La oss med dette vise at vi alle sammen bidrar i dugnaden.

Gjennom de siste ukene har vi på Norges Håndballforbunds Facebook-sider presentert en rekke eksempler på treningsøvelser, utført av noen av Norges og verdens fremste håndballspillere. Vi anbefaler at det holdes fokus på denne type aktivitet, samt at den enkelte klubb og lag ser på hvilke muligheter dagens informasjon gir for alternative treninger.

Vi er klar over at det landet rundt nå er 130 000-140 000 mennesker som alle venter på, og gleder seg til, å drive håndballaktivitet igjen. Det gjelder naturligvis alle oss i Norges Håndballforbund også.

Vårt fokus er som nevnt innledningsvis at vi alle sammen bidrar i dugnaden. Vi er derfor helt klare på at vi ikke kommer til å anbefale tradisjonell håndballaktivitet igjen, før dette er i tråd
med myndighetenes bestemmelser.

Jeg benytter samtidig muligheten til å ønske dere alle sammen en riktig god påske.

Vennlig hilsen
Erik Langerud
Generalsekretær Norges håndballforbund

Se følgende lenker for mer informasjon:

https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/norges-idrettsforbund-onsker-helsedirektoratets-nye-avklaringer-for-idrettsaktivitet-velkommen/

https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/veiledning-og-anbefalinger-om-idrettsaktivitet

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/naeringsliv-idrett-og-kultur/forbud-mot-enkelte-kultur-og-idrettsarrangementer