KLUBBHÅNDBOK FOR FLORØ SK HÅNDBALL

En merkedag i klubbens historie.

Endelig har vi klart å beskrive vår virksomhet mellom «to permer».

Klubbhåndboka for Florø SK Handball skal svare på de viktigste spørsmålene om klubben og gjøre det enkelt å finne ut hva som gjelder internt i klubben. Den skal sikre at det er kontinuitet i det som bestemmes og gjøres. Den er laget av styret med utgangspunkt i mal fra Norges Idrettsforbund (NIF) som Norges Håndballforbund (NHF) bruker og etter innspill fra komiteer, utvalg, trenere, utøvere og foreldre i klubben.  Mye av underlaget er hentet primært fra NIF og NHF siden hjemmesider eller er linket dit.

Den er et arbeidsverktøy for alle medlemmer, utøvere, foreldre, styret, komiteer, utvalg, ansatte, trenere og dommere i klubben vår. Håndboka skal benyttes til å forstå og kommunisere hva som er viktig i vår klubb, hvilken klubb vi er, hva vi skal oppnå, hva vi tilbyr, og hvordan vi gjør ting.

Klubbhåndboka er sentral i klubbens arbeid med å heve kvaliteten i alle ledd og vil være gjenstand for en løpende revisjon.

Selv om klubbhåndboka nå er godkjent av styret er dette kun et første utkast (80 %). For at boka skal bli bedre er vi avhengig av tilbakemelding på feil, mangler eller forhold som er mangelfullt eller ikke beskrevet slik at den kan bli oppdatert.

Klubbhåndboka ligger under fana «OM OSS», eller klikk på «Klubbhåndboka» i teksten.

Men uansett, godkjenning og publisering av KLUBBHÅNDBOK FOR FLORØ SK HANDBALL er en merkedag i klubbens historie. BZ til dere alle som har bidratt.

Vi skal bli bedre og det gir vi oss ikke på «6900 Florø».

Morten Mortensen, leiar Florø SK Handball