NYTT STYRE FLORØ SK HANDBALL og AVTAKKING AV DET GAMLE

På årsmøte 7. mai med til sammen ca. 40 deltagere via ZOOM fikk Florø SK Handball et nytt styre med hele 9 nye styremedlemmer og med 3 fra det gamle ble det nye «arbeidende» styret på hele 12 stk.

Årsmøte ble ledet av dirigent Arlene Vågene som sammen med Øyvind Østrem også var hhv leder og medlem av valgkomiteen.

Der ble saker som årsberetning, regnskap 2019, budsjett 2020, handlingsprogram 2020 – 2025, organisasjonsplan, årshjul, etablering av ungdomsråd gjennomgått og besluttet og nytt styre valgt.

Mandag 18. mai gjennomførte vi et felles møte med det nye og gamle styret for kompetanseoverføring og avtakking av det gamle.

Følgende ble takket av med rosene ord og blomster:

 • Jorunn Laila Farsund som nestleder etter totalt 5 år i styret.
 • Vivian Eriksen som medlemsansvarlig/fakturering etter 2 år i styret.
 • Inger Alsaker som kasserer etter 2 år i styret.
 • Anne-Grete sagen som sekretær etter 2 år i styret.

Jorunn, med sin evne til å få kontroll, oversikt, lange fartstid, sin evne til å tenke struktur/organisering og ikke minst økonomi, har en stor del av æren for den flotte utviklingen klubben har hatt de siste 5 årene. Men samtidig må det presiseres at samtlige som nå forlater styret har gjort en meget god jobb i styret og for klubben. BZ (Job Well Done)

Onsdag 20 gjennomførte vi et konstituerende styremøte der de fleste store oppgavene ble fordelt. Det nye styret vil nå bestå av:

 • Morten Mortensen
 • Olav Hatlemark
 • Oddlaug Nordal Fredheim
 • Nina Anett Steindal
 • Janne Sunde
 • Karianne Skavøy
 • Frode Sandvik
 • Annbjørg Hestdal
 • Olav Kvalvik
 • Monica Bøhmer
 • Rune Grimstad
 • Øyvind Østrem

Vi skal nå bruke tiden fremover til å sikre at vi får en god fordeling av oppgaver i styret og at vi sikrer at hele klubben med dens mange synlige og usynlige deler våkner fra «Corona dvalen» og blir klar for en ny sesong.

Med et slikt sterkt team i styret med en god blanding av kontinuitet og ny energi har vi alle forutsetninger for å sikre en fin utvikling av Florø SK Handball.

 

Morten Mortensen, leiar Florø SK Handball

Foto (gamle styret): Olav Hatlemark

Vivien Eriksen, Jorunn Farsund og Inger Alsaker blei takka av på styremøtet.

Jorunn Farsund, avtroppende nestleiar og Morten Mortensen, leiar i Florø SK Handball.

Inger Alsaker, avtroppende kasserar og Morten Mortensen, leiar i Florø SK Handball.

Foto (nye styret): Cecilia Molander

Bak, frå venstre: Morten Mortensen, Olav Kvalvik, Monica Bøhmer, Frode Sandvik, Rune Grimstad, Øyvind Østrem, Olav Hatlemark, Karianne Skavøy, Janne Yri, Nina Anett Steindal og Oddlaug Nordal Fredheim. Annbjørg Hestdal var dessverre ikkje til stades ved fotograferinga.