I år var det den 13. gangen vi arrangerte Firdaposten Håndballskole siste uken før skolen startet. Da Firdaposten nå ikke skal være sponsor lenger blir dette den siste med dette navnet og det kan da være nyttig med både et tilbakeblikk og en oppsummering.

Oppstarten

Fotballen hadde i mange år arrangert fotballskole første uka etter skole slutt med stor suksess. Elisabeth Aase Aven, som da var trener i klubben, ønsket at også vi skulle ha vår egen håndballskole.

Med god dialog og støtte fra Sander Ødelien i Firdaposten og støtte i trenerkollega Bjørn Wefring med flere, ble den første Firdaposten Håndballskole arrangert i 2007.

Under overskriften «FULL KLAFF» skrev Journalist og håndballildsjel Olav Hatlemark at «100 jenter og gutar i alderen 6-14 år har den siste veka kasta handball frå alle vinklar i idrettssenteret i Florø».Instruktørene var mellom 15 og 16 år, og en hadde god støtte av mange voksne på kjøkken og administrasjon.

Dette var året det nye flotte Florø Idrettssenter ble åpnet og hele anlegget (Flerbrukshall, løpebane og fotballhall) og uteområdet ble tatt i bruk.

Konsept

Håndballskolen var åpen for barn og unge mellom 6 og 14 år, både øvd og uøvd. Lederne var erfarne trenere støttet av instruktører mellom 15 og 16 år og noen eldre. Det administrative falt ofte på styremedlemmer, foreldre, besteforeldre med god støtte fra ulike bedrifter/støttespillere.

Det ble servert frukt, ofte varm mat til lunsj og rikelig med vann. Alle deltakerne fikk t-skjorte og noen ganger en drikkeflaske eller en ryggsekk mm.

Videreutvikling

Allerede i 2008 hadde en 110 deltakere og hadde 34 instruktører i sving. For å sikre at instruktørene hadde nødvendig kvalifikasjoner ble disse kurset. Dette utviklet seg til det i dag obligatoriske barnetrenerkurs for alle som er 14 år. I dag har også instruktørene kurs for dommere i barnehåndballen som ytterligere styrker deres kompetanse som unge ledere.

Etter hvert så en at ikke kunne ha så mange deltakere på Florø Idrettssenter og delte gruppen i to. De yngste på Florø Idrettssenter og de eldste i Florahallen med enda mer spisset trening.

Firdaposten

Firdaposten er en avis med hjerte og kompetanse både for idrett generelt og håndball spesielt. I tillegg til T-skjorte, flaske, bag mm har god og omfattende annonsering vært en viktig suksess mht rekruttering til håndballskolen. Måten avisen har dekket både håndballskolen og klubbens aktivitet har bidratt til å øke klubbens omdømme på en meget god måte.

Hvorfor har Firdaposten håndballskole vært så viktig.

Håndballskolen siste uka før skolestart har på mange måter «tvunget» klubben i gang med den nye håndballsesongen. Planlegging, koordinering og rekruttering starter ofte 4-6 uker før og sikret en flott start og gjennomføring både for deltakerne, instruktører, ledere og støttespillere.

Håndballskolen har også «tvunget» klubben til å systematisk satse på å øke kompetansen til instruktørene spesielt. At «barn lærer barn» gir stor effekt både hos deltakerne og instruktørene.

For deltakerne er instruktørene de store, dyktige og kule. Idealet til deltakerne er ikke landslagspillere eller utenlandske spillere, men gutten og jenta som har vært deres instruktører enten de ser dem igjen i hallen eller på butikken.

Instruktørene forsterker sine spiller og dommerferdigheter og utvikler dem som unge ledere. Mange av disse blir ofte permanente hjelpe- eller hovedtrenere for klubbens yngre lag.

Dette «systemet» rundt Firdaposten Håndballskole dannet grunnlaget da vi i 2015 økte vår håndballskoletilbud til også å gjennomføre håndballskole i høstferien og vinterferien.

Når en ser dette i et «13 års perspektiv», så kan en trygt si at: «Firdaposten Håndballskole» kanskje er klubbens viktigste aktivitet.

Dagens modell

Dagens modell ble gjennomført i forrige uke med gode tilpassede smitteverntiltak. At ca. 100 barn mellom 7 og 13 år deltok vitner om at deltakelsen er tilnærmet normal og at foreldre har tillit til at vi både tar vare på barna på en god måte og klarer å opprettholde smitteverntiltakene.

Med 100 deltakere hadde vi 15 instruktører på Florø Idrettssenter, 3-4 instruktører i Florahallen, en leder og 4-5 voksne i støtte totalt ca. 125 personer i sving hver dag i 4 dager denne uken.

Ved å dele gruppen i to, der de yngste mellom 7 og 11 år er på Florø Idrettssenter og de litt eldre mellom 12 og 13 år er i Florahallen, får de et bedre og mer tilpasset tilbud til de ulike alders- og ferdighetsnivåene.

Oppsummering

Initiativet fra Elisabeth Aase Aven med flere, og samarbeidet med Firdaposten som ble etablert i 2007, har utviklet seg på en fantastisk måte. I dag er Firdaposten Håndballskole en av klubbens viktigste aktiviteter som har bidratt til en klubbutvikling vi ikke så ved oppstarten.

Vi skal fremdeles ha håndballskole siste uken før skolestart men den vil nok skifte navn, til hva vet vi ikke enda.

Men uten støtten fra Firdaposten både ved oppstart og i alle disse 13 årene, hadde nok ikke Florø SK Handball hatt den utvikling i denne perioden som vi i dag har.

Vi takker

Vi vil med dette takke Firdaposten for alle støtte. Men vi må selvsagt takke både for tillit og støtte fra alle de deltakerne, foreldre, instruktørene, lederne og støttespillerne som har bidratt til at Firdaposten Håndballskole er blitt en merkevare.

Igjen tusen takk til dere alle BZ (Job Well Done).

Morten Mortensen, leiar Florø SK Handball