Ei side med Covid-19-info

Vi har no laga ei side der vi skal samle informasjon om tiltak ved Covid-19, mellom anna retningslinjer for idrettshallane i Florø.

Du finn den under fliken «Covid-19»