Florø SK Handball er tildelt kr 482.300.- i støtte fra fra krisepakken for frivillige lag og organisasjoner.

Håndballvenner

I dag er det bekreftet via Lotteritilsynet sin hjemmeside, iht ref A, at Florø SK Handball er tildelt kr 482.300.- i støtte fra krisepakken for frivillige lag og organisasjoner.
Dette er den samme summen vi søkte om i runde 2 (15. sept) som er 70% av de tapene vi har hatt fra 12 mars til 31 august 2020.
Da vi fremsendte det reviderte budsjettet for 2020 til hovedstyret var det med et negativt driftsresultat på: kr 583 300.-, men med følgende kommentar:
Vi vil søke på runde 2 på NIF sin «Krisepakke for arrangører i frivilligheten som har avlyst, stengt eller utsatt arrangement via Lotteritilsynet», og har et rimelig håp om å kunne få dekket tap i størrelsesorden 300.000.- til 400.000.-

Styret tok en djerv beslutning da vi godkjente et revidert budsjett 22. juni med et så stort negativt driftsresultat for 2020. Dette kunne vi gjøre både fordi vi hadde god likviditet og rimelige forhåpninger om å få dekket noen av tapene våre.

I dag skal vi alle være glade for denne flotte støtten som vil bidra til at vi kan opprettholde alle våre tilbud slik vi planla ifm prosessen med revidert budsjett.

Ref A: Lotteritilsynets hjemmeside

Morten Mortensen, leiar Florø SK Handball