Første i Eikefjord og største i Florø

Fra mandag til og med onsdag i høstferien har nesten 120 deltakere mellom 6 og 12 år deltatt på Florø SK Håndball sin håndballskole, som i år for første gang ble arrangert på to steder, Eikefjord og Florø.

Det var første håndballskole i Eikefjord og ble arrangert i tett samarbeid med Eikefjord IL Handball, der ca. 17 aktive deltok og den største håndballskole i Florø i høstferien, der ca. 100 aktive deltok.

Mange unge deltok

Over 50 % av deltakerne var mellom 6 og 8 år (1. til 3. klasse). Dette vitner om at vi klarer å skape et tilbud som både bidrar til rekruttering og inkludering. Spesielt er vi glade for at vi også klarer å skape et tilbud både til barn knyttet til Solbakken Asylmottak, Krisesenteret i Sogn og Fjordane, barn knyttet til arbeidsinnvandring, minoriteter og barn med svak betalingsevne.

Utvikling av unge ledere

Hele 23 unge ledere mellom 15 og 18 år som instruktører var bærebjelken i håndballskolen i Eikefjord og Florø. Med gode forberedelser, organisering, struktur og plan fulgte de deltakerne hele dagen og sikrete at både det sportslige, hvile, drikke, mat og moro ble fulgt opp på en meget god måte. Det er en meget krevende oppgave med evaluering og justering etter hver dag for å sikre alle deltakerne skal oppleve håndballskolen som kjekk, moro, utviklende og at flest mulig av de som prøver håndball for første gang får lyst til å fortsette.

Voksne i ulike roller

For å sikre at instruktørene fikk god oppfølging hadde vi minst en voksen trener med hver dag.

Videre hadde vi i Florø en solid gruppe på 6-7 voksne knyttet til kjøkken, vask, ryddig og oppfølging rundt i de ulike gruppen under ledelse av Marie Kristine Øverås Jensen og Saba Berhane.

De voksne er veldig viktig for å sikre alt smitteverntiltak til veiledning og omsorg mm blir ivaretatt.

Samarbeid

Samarbeid er stikkordet for å kunne markedsføre, rekruttere og gjennomføre en håndballskole med ca. 120 deltakere, ca. 25 instruktører/ledere og 6-7 voksne i støtte, til sammen ca. 150 mennesker i sving 3 dager til enda. Uten samarbeid og støtte fra Rema 1000, NHF Region Vest, Florø frivilligsentral, Solbakken Asylmottak, Krisesenteret i Sogn og Fjordane, Kinn utdannings- og ressurssenter, og mange andre, kunne vi ikke gjennomført en slik stor håndballskole på TO steder.

Florø SK Handball som «Drivkraft for håndball i fylket 

Dette prosjektet med hovedstøtte fra Sparebankstiftelsen i Sogn og Fjordane har vært nøkkelen til å kunne arrangert EN Håndballskole på TO steder samtid, Eikefjord og Florø.

Opprinnelig var planet at vi skulle arrangert i Bremanger også, men der og i Skavøypoll får vi ha til gode til vinterferien 2021.

Regulær håndballtrening

Målet med våre håndballskoler er å kunne gi et tilbud både til øvde og uøvde.

Til de uøvde som prøvde håndball for første gang og har lyst til å fortsette har vi følgende melding:

  • Vi har ukentlig trening i gymsalene på de ulike barneskolene for barn mellom 6 og 9 år i Florø.
    • Spørsmål rund dette kan rettes til Olav Hatlemark på tlf 41550305.
  • Også i Eikefjord er det et tilbud ledet av Marco Schaarschmidt på tlf 908 35 852 som vi antar alle der kjenner.

Tusen takk

Tusen takk til alle som har deltatt eller bidratt til at vi har klart å arrangere den første håndballskolen i Eikefjord og den største håndballskole i Florø i høstferien. Og en spesiell takk våre unge ledere som instruktører og våre viktige voksne på kjøkken, adm mm. BZ (Job Well Done) til dere alle.

Morten Mortensen, leiar Florø SK Handball

Foto: Cecilia Molander