Nye og oppdaterte føringer angående «Håndballaktivitet og restriksjoner».

INFORMASJON OM KORONASITUASJONEN
Basert på nasjonale, sentrale og regionale føringer knyttet til håndball og etter dialog med kommuneoverlegen i Kinn Kommune har Florø SK Handball vurdert nye oppdaterte føringer fra NHF Region Vest angående Håndballaktivitet og restriksjoner samt egne restriksjoner som følger.
 
Oppdaterte føringer fra NHF Region Vest (les mer i link) «Håndballaktivitet og restriksjoner»
Det innføres differensierte tiltak for vår region, vi er likevel glad for at barn og unge under 20 år kan fortsette med treningshverdagen sin.

Sone 4-8 (tidligere Hordaland):

  • Ingen kampaktivitet frem til og med 23. november. Alle kamper settes uten dato. Vi vil komme tilbake til mer informasjon om hvordan vi skal sette opp kampene på nytt.

 

Sone 1-3 (tidligere Sogn og Fjordane):

  • Kommune i sone 1-3 følger nasjonale føringer og har ingen begrensning på kampavvikling. Kamper vil derfor bli spilt stort sett som oppsatt.
  • Kamper for lag i sone 1-3 mot lag fra sone 4-8 vil bli utsatt.
  • Region Vest vil gjøre justeringer på arrangementene slik at vi overholder grensen på 50 personer på innendørs arrangement uten fastmonterte seter.

 

Oppdaterte føringer med hensyn til egne smitteverntiltak for Florø SK Handball:
  • Vi stenger ned kiosk med virkning fra i dag
  • Vi presiserer viktigheten av å følge lokale og nasjonale veiledere

 

Morten Mortensen, leiar Florø SK Handball