Koronarestriksjonar fram til og med 23. november.

Informasjon frå NHF Region Vest:

Følgende vil gjelde for perioden frem til og med 23.november:

Sone 4-8 (tidligere Hordaland):

  • Ingen kampaktivitet frem til og med 23.november. Alle kamper settes uten dato. Vi vil komme tilbake til mer informasjon om hvordan vi skal sette opp kampene på nytt.

Sone 1-3 (tidligere Sogn og Fjordane):

  • Kommune i sone 1-3 følger nasjonale føringer og har ingen begrensning på kampavvikling. Kamper vil derfor bli spilt stort sett som oppsatt.
  • Kamper for lag i sone 1-3 mot lag fra sone 4-8 vil bli utsatt.
  • Region Vest vil gjøre justeringer på arrangementene slik at vi overholder grensen på 50 personer på innendørs arrangement uten fastmonterte seter.