Innfører flere nasjonale tiltak mot Coronaviruset

Viktig info om fritidsaktivitetar fram til 18.01.
Etter siste gjeldande smitteverntiltak som regjeringa har lagt fram på pressekonferansen i kveld, er alle innendørs fritidsaktivitetar innstilt til etter 18/1. Dette gjeld både trening og kamp.
Det kjem ny vurdering av situasjonen etter 18/1.
– Formålet med de nye, strenge tiltakene er å bryte en eventuell ny smittebølge. Vi må nå vente med å gjenoppta sosialt liv til det har gått 14 dager, i det som blir en sosial nyttårspause for alle, sier helse- og omsorgsminister

Bent Høie

.

Basert på råd fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet
har regjeringen besluttet å forsterke smitteverntiltakene og justere dagens nasjonale anbefalinger.

Her er de nye tiltakene:
‍‍
ANBEFALINGER FOR ALLE I HELE LANDET
‍‍
• Unngå å ha gjester i hjemmet. Vent 14 dager med private besøk. Unntak for nødvendige hjemmetjenester og besøk hos personer som er i livets siste fase. Aleneboende kan ha besøk eller gå på besøk med en til to faste venner eller til en fast husstand. Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort.
‍‍
• Alle organiserte fritidsaktiviteter, idrettsaktiviteter, kulturarrangementer og livssynssamlinger innendørs, anbefales utsatt til etter 18. januar. Dette gjelder også alle aktiviteter innendørs som samler barn og unge på tvers av klasser/kohorter
‍‍
• Unngå alle unødvendige reiser i inn- og utland. Hytteopphold med personer fra samme husstand frarådes fortsatt ikke, innenfor de lokale og nasjonale rådene og reglene som gjelder.
‍‍
• All undervisning og alle planlagte arrangementer ved universiteter, høgskoler og fagskoler blir digitale frem til 18. januar.
‍‍
• Alle landets videregående skoler og ungdomsskoler går over til rødt nivå.
‍‍
• Hjemmekontor for alle som har mulighet til dette.
‍‍
• Alle kjøpesentre og butikker bør innføre antallsbegrensninger slik at det er mulig å holde avstand samt ha adgangskontroll. Regjeringen vil i løpet av de nærmeste dagene vurdere om det skal forskriftsfestes antallsbegrensninger og adgangskontroll.
‍‍
• Utendørs idrettsaktiviteter kan gjennomføres dersom det er mulig å holde god avstand.
‍‍
REGLER FOR ALLE I LANDET
‍‍
• Maksimalt fem personer på private sammenkomster utenfor eget hjem, som for eksempel en bursdag i leid lokale. Hvis man er flere enn fem i samme husstand, kan selvfølgelig alle i husstanden møtes.
‍‍
• Maksimalt ti personer på innendørs idrettsarrangement, kulturarrangement, seminarer, livssynssamlinger, seremonier mv., likevel 200 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter. I begravelser kan det være opp mot 50 personer, selv om setene ikke er fastmontert. De fleste av disse arrangementene vil uansett ikke være i tråd med nasjonale anbefalinger og bør derfor utsettes eller avlyses.
‍‍
• Det innføres nasjonalt forbud mot skjenking av alkohol på serveringssteder og arrangementer.
——–
Les mer her: regjeringen.no/id2826466/