Årsmøte i Florø SK Handball 2021 med lenkje til møtet

Bli med fra datamaskin eller mobilapp.


Florø SK Handball avholder årsmøte søndag 9. mai kl 1700 via Teams.
Agenda
– Vanlige årsmøtesaker.
– Innkomne saker til årsmøte må være klubben i hende senest 5 dager før årsmøte (dvs 5 mai).