Regelement for Florø idrettssenter

Vestland fylkeskommune har laga eit skriv med reglar som gjeld alle for Florø idrettssenter.

Reglement Florø idrettssenter
For alle som oppheld seg i Florø idrettssenter gjeld reglar om alminneleg god oppførsel og orden. Dette vil gi betre trivsel for alle, og hindre unødig slitasje på bygning og inventar.
Def.: ”Leigetakar”, er ansvarleg person som er oppsett på trening, kamp, kurs, skuletime eller arrangement. Ansvarleg person skal alltid være over 18 år.

Du finn reglane her: INFORMASJON FOR FORELDRA

og lengst ned her: INSTRUKSER