En liten julehilsen om året som har gått…

 

Håndballvenner

Da er det dags får å ønske samtlige spillere, dommere, trenere, oppmenn, ledere, sponsorer og støttespillere en God jul og et Godt nytt år og gjøre noe refleksjoner på året som er gått.

Da er det naturlig å trekke frem mangel på frafall, ny minibuss, oppstart av ny sesong, ny hovedtrener, Vestkyst Cup, spiller og dommerutvikling og Bring.

Mangel på frafall

Til tross for en lang periode med smitteverntiltak og uten kamper har de ulike gruppene klart seg med overaskende lite frafall. Nye grupper har og blitt etablert, så klubben har ikke hatt nedgang i totalt antall aktive.

Ny minibuss

I sommer kjøpe vi en nesten ny 17-seter MB minibuss med støtte fra Sparebanken Sogn og Fjordane. Den skal bidra til å flytte mye av den lange kjøringen fra enkelbiler til minibuss som vil bidra både til økt sikkerhet, bedring av eksternt og internt miljø.

Oppstart av ny sesong

Oppstart av ny sesong med «normal» kampaktivitet har gått over all forventning. Alle de store og små tingene ble testet i høst, der vi en helg spilte 64 kamper hvorav 2/3 av dem borte og 1/3 hjemme. Kjøring, sekretariat, kiosk mm gikk veldig fint og vitner om at klubben har foreldre med evne til å se, forstå og ta tak der det trengs.

Ny hovedtrener

Dia Midjord ble i august klubbens nye heltidsansatte trener. Han er en lang og spennende kompetanse både fra bredde og topp som både spillere, dommere, trenere og foreldre vil nyte godt av. Han har kjøpt seg ny leilighet i Florø og over nyttår vil han kone Anya flytte etter. Hun er på leting etter jobb så om det noen som vet om noe så er det bare å si ifra.

Vestkyst Cup 2021

Etter å ha måtte kansellere Vestkyst Cup 2020 var vi spent på Vestkyst Cup 2021. Den gikk over alle forventning med 65 lag hvorav 40 var eksterne, og ble en suksess både sportslig og økonomisk takket være et fantastisk kollektivt dugnadsløft av ca. 180 foreldre over 3 dager.

Spiller og dommerutvikling

Det har vært stor aktivitet både med dommer og spillerutvikling i form av kursing og oppfølging av dommere, og SPU for de yngste (12-13 år), RUM, RLM og Bylagssamlinger for de noe eldre (14-17 år) spillerne. En ny milepæl i klubben ble nådd da Ine Hovland Orre og Pia Klocke ble tatt ut til sentral landslagssamling for hhv aldersgruppen 04 og 06 i høst.

Bring – kvalifisering og spill

Etter andre kvalifiseringsrunde klarte vårt J16-lag, bestående primært av J05 og noen J06, å kvalifisere seg til den landsdekkende J16 Bringserien. Dette er en serien for de beste J16-lagene i Norge og vi har ikke klart å kvalifisere oss med jentelag tidligere.

En imponerende prestasjon av spillerne og ikke minst treneren Kjell Hovland med oppmann Nina Kråkenes.

Vi kan være stolte

Vi kan alle være stolte over en klubb som både har klart å takle «motgang» samtidig som vi har klart å opprettholde og utvikle oss på mange området.

Hva tenker vi for 2022

Først og fremst ønsker vi oss så normal trening og kampsesong som mulig med minst mulig restriksjoner. Stikkordet fremover blir UTVIKLING med fokus på kompetanse og kvalitet i alle ledd.

Da vil vi kunne oppleve suksess og fremgang etter hvert.

Og igjen God Jul og Godt nytt år og tusen takk for den gode jobben dere alle gjør. BZ (Job Well Done) til dere alle.

 

Varme julehilsener

Morten Mortensen, leiar Florø SK Handball.

Fornyelse av Hovedsponsoravtale mellom Enivest AS og Florø SK Handball.

 

Vi signert en ny 3 års hovedsponsoravtale denne uken mellom Enivest AS v/Markedskonsulent Reidun Hegrenes og Florø SK Handball v/leder Morten Mortensen.

 

Langsiktighet

Enivest AS skal være en engasjert samfunnsaktør og Florø SK Handball skal være klubb som tar samfunnsansvar. Samarbeidet har vart i 9 år og vi har fornyet avtalen med 3 nye år. Dette vitner om langsiktighet.

 

Sponsoravtale et vinn – vinn.

Enivest AS vil at sponsorstøtten skal være «for folk flest» som passer godt med Florø SK Handball sin visjon: «Håndball for alle i Florø/Kinn Kommune». De ønsker å støtte bredde der barn og unge er en viktig målgruppe. Bredde og Inkluderingsklubben Florø SK Handball med 610 aktive og 65 lag, der 95% er under 19 år og 65 % er jenter passer derfor perfekt.

 

Mangfold, trivsel og nyskaping

Enivest AS ønsker mangfold, trivsel og nyskaping så vi har sammenfallende ønsker. Vi skal opprettholde vårt fokus på mangfold og trivsel samtidig som vi skal bli mer nyskapende blant annet med kombinasjonen kompetanse og teknologi.

 

Enivest AS: 20 år med Regional Utvikling

Enivest AS ble etablert i 2000 og feirete 20 års jubileum i fjor. Det opprinnelige oppdraget til Enivest var å gi alle et tilbud om internett. I dag har de som mål å kunne tilby alle høyhastighetsbredbånd, eller rettere sagt fiber.

Les mer om Enivest AS: https://www.enivest.no/

 

Morten Mortensen, leiar Florø SK Handball

Fornyelse av Generalsponsoravtale mellom Sparebanken Sogn og Fjordane og Florø SK Handball.

Fornyelse av Generalsponsoravtale mellom Sparebanken Sogn og Fjordane og Florø SK Handball.

I dag har vi signert en ny 3 års generalsponsoravtale mellom Sparebanken Sogn og Fjordane v/Banksjef Ole Aukland og Florø SK Handball v/leder Morten Mortensen

 

Ny og forbedret avtale

Den nye avtalen er betydelig forbedret ift den forrige. Dette er et klart signal på at Sparebanken Sogn og Fjordane er godt fornøyd både med samarbeidet og innsatsen til spillere, dommere, trenere, oppmenn, foreldre, støttespillere og ledere som de siste 3 årene har gitt Florø SK Handball et fantastisk løft både sportslig med flere medlemmer og lag, men også økonomisk og organisatorisk.

Utvikling

Florø SK Handball sin visjon er: Håndball for alle i Florø/Kinn Kommune med slagordet «Flest mulig, lengst mulig og best mulig». Florø SK Handball ønsker å opprettholde fokus på «Flest mulig og lengst mulig» men tilføre mer kvalitet og kompetanse i alle ledd for å bli «best mulig» Det samlende begrepet vil således bli UTVIKLING av Florø SK Handball.

Avtalen med Sparebanken Sogn og Fjordane skal bidra til denne utviklingen innenfor to sentrale områder

 • «Flest mulig og lengst mulig» med: Integrering og stimulering til treningsaktiviteter
 • «Best mulig» med: Ungdomssatsning.

Støtte fra Sparebankstiftelsen i Sogn og Fjordane

Sparebankstiftelsen i Sogn og Fjordane er den største eieren av Sparebanken Sogn og Fjordane. De deler hvert år ut gaver av overskuddet fra Sparebanken Sogn og Fjordane til samfunnsnyttige tiltak. I siste 3 år periode har Florø SK Handball fått støtte til to prosjekt:

 • Prosjekt «Florø SK Handball som «Drivkraft for håndball i fylket» skal bidra til å redusere kostnader, utbre og videreutvikle håndball for barn og unge i vår del av det nye fylket med kr 100.000.-
 • Beskrivelse av prosjektet Prosjekt «Minibuss» til Florø SK Handball skal anskaffe og drifte en minibuss for å kunne flytte 40 % av foreldrekjøring over på en tryggere, sikrere kjøreløsning som også vil fremme mangfold og trivsel blant våre aktive medlemmer med kr 150.000.-.

Sparebanken Sogn og Fjordane og Florø SK Handball.

Det er ca. 14 år siden Sparebanken Sogn og Fjordane og Florø SK handball etablerte et tett samarbeid gjennom en egen sponsoravtale. Dette viser en langsiktig tenkning og samarbeid som oppleves som en vinn – vinn situasjon for begge parter.

Florø SK Handball er svært glad for at Sparebanken Sogn og Fjordane fortsetter som vår Generalsponsor og skal vise at vi skal skape UTVIKLING av Florø SK Handball de neste 3 årene.

Sponsor

Morten Mortensen, leiar Florø SK Handball

Oppdaterte retningslinjer for arrangement og trening i Florø idrettssenter og Florøhallen 15. des 2021

RETNINGSLINJER FOR ARRANGEMENT OG TRENING PÅ FLORØ IDRETTSSENTER OG I FLORØHALLEN oppdatert 15. desember

RETNINGSLINJER for ARRANGEMENT og TRENING på FLORØ IDRETTSSENTER og i FLORØHALLEN, oppdatert 15.12.2021

 

Ref A: https://www.handball.no/nyheter/2021/12/stans-i-det-meste-av-kampaktiviteten/

Ref B: https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2021/nye-inngripende-tiltak-for-idretten/

Ref C: https://www.handball.no/nyheter/2021/12/langt-farre-kan-trene-som-normalt/

Ref D: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/befolkningen/smittevernrad-for-befolkningen/

Med bakgrunn i nye og skjerpede smittevernregler fra myndighetene, Norges Idrettsforbund og Norges håndballforbund (iht ref A og B) innførte Florø SK Handball nødvendige retningslinjer med virkning fra tirsdag 14. desember kl 23:59. Onsdag 15. desember kom NHF ut med sine egne presiseringer og retningslinjer.

Med bakgrunn i dette har vi justert punktet for treningsaktivitet iht ref C.

Generelt

Disse retningslinjene skal ikke hindre de ulike gruppene å velge å innføre strengere retningslinjer for de ulike gruppene.

 

Rapportering av smitte

For å kunne ha en løpende vurdering av retningslinjene skal trenere eller oppmann for de ulike gruppene varsle straks det er smitte i gruppa eller at det treffes tiltak for å redusere smitte av andre grunner.

 1. Karianne Skavøy: e-post: kskavoy@hotmail.com mob: 48229527
 2. Olav Hatlemark: e-post: oddson.hatlemark@gmail.com mob: 41550305

 

Arrangement og kampaktivitet

 1. Det blir stans i all turnering, cup, serie og kampaktivitet med varighet til og med 11. januar 2022 i regi av NHF og egen klubb.
 2. Det blir således ikke arrangert romjulscup – romjulsmoro i år eller drift /aktivitet i kiosk.

 

Treningsaktivitet (noe justert iht ref C pkt 2 og 3)

 1. Barn og unge i barnehage- eller grunnskolealder kan trene eller øve sammen som normalt (opp til og med G/J 2006 – 15 år).
 2. Ungdomshåndballag bestående av spillere som er eldre enn ungdomsskolealder 13-20 år, kan trene inne i grupper på 20 spillere, men uten nærkontakt (i praksis spillere mellom 16-20 år).
 3. Seniorlag fra 1. divisjon og lavere kan kun trene utendørs, og da uten nærkontakt (i praksis spillere fra 20 år og eldre).

 

Begrensinger på antall deltakere

 1. For all treningsaktivitet gjelder en begrensing på maks 20 stykker totalt

 

Åpning og stenging av hallene

 1. Siste trening før jul er tirsdag 21. desember 2021 og første trening er mandag 3. januar 2022
 2. Dersom noen grupper har ønske om trening i romjula må dette fremmes til Olav Hatlemark

 

Trenere og oppmenn

 1. Vi ønsker at trenere og oppmenn for grupper som blir sterkest berørt av de nye retningslinjene om å lage alternative treningsopplegg for denne perioden (vær kreativ)
 2. Vi ønsker at samtlige grupper har et alternativt treningsopplegg når hallene er stengt (vær kreativ).

 

Smitte i Florø SK Handball

 1. Reglene over er rettet mot turnering, cup, serie og kampaktivitet i regi av klubben. For smitte, smittesporing og karantene gjelder nasjonale og lokale regler som kan studeres i ref D.

Oppdaterte retningsliner for handball vedr. Covid-19, 14. des 2021

RETNINGSLINJER for ARRANGEMENT og TRENING på FLORØ IDRETTSSENTER og i FLORØHALLEN, oppdatert 14.12.2021 

Ref A: https://www.handball.no/nyheter/2021/12/stans-i-det-meste-av-kampaktiviteten/ 

Ref B: https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2021/nye-inngripende-tiltak-for-idretten/ 

 Med bakgrunn i nye og skjerpede smittevernregler fra myndighetene, Norges Idrettsforbund og Norges håndballforbund (iht ref A og B) innfører Florø SK Handball følgende retningslinjer med virkning fra tirsdag 14. desember kl 23:59. 

Generelt 

Disse retningslinjene skal ikke hindre de ulike gruppene å velge å innføre strengere retningslinjer for de ulike gruppene. 

Rapportering av smitte 

For å kunne ha en løpende vurdering av retningslinjene skal trenere eller oppmann for de ulike gruppene varsle straks det er smitte i gruppa eller at det treffes tiltak for å redusere smitte av andre grunner. 

1. Karianne Skavøy: e-post: kskavøy@hotmail.com mob: 48229527 

2. Olav Hatlemark: e-post: olav.oddson.hatlemark@gmail.com mob: 41550305 

Arrangement og kampaktivitet 

1. Det blir stans i all turnering, cup, serie og kampaktivitet med varighet til og med 11. januar 2022 i regi av NHF og egen klubb. 

2. Det blir således ikke arrangert romjulscup – romjulsmoro i år eller drift /aktivitet i kiosk. 

Treningsaktivitet 

1. Det blir stans i all innendørs treningsaktivitet for barn og unge som er ferdig med ungdomskolen og voksne (fom G/J 2005 og eldre) med virkning fra tirsdag 14. desember kl 23:59 til 11. januar 2022. 

2. Barn og unge i barnehage- eller grunnskolealder kan trene eller øve sammen som normalt (opp til og med G/J 2006). 

Begrensinger på antall deltakere 

1. For all treningsaktivitet gjelder en begrensing på maks 20 stykker totalt 

Åpning og stenging av hallene 

1. Siste trening før jul er tirsdag 21. desember 2021 og første trening er mandag 3. januar 2022 

2. Dersom noen grupper har ønske om trening i romjula må dette fremmes til Olav Hatlemark 

Trenere og oppmenn 

1. Vi ønsker at trenere og oppmenn for grupper som blir sterkest berørt av de nye retningslinjene om å lage alternative treningsopplegg for denne perioden (vær kreativ) 

2. Vi ønsker at samtlige grupper har et alternativt treningsopplegg når hallene er stengt (vær kreativ). 

Nye retningsliner for hallene i Florø vedr. Covid

Med bakgrunn av dei nye restriksjonane i samband med auka Covid-smitta i Noreg, har vi oppdatert våre retningsliner for hallene i Florø.

Det er veldig viktig at alle leser dei.

Du finn dei her: RETNINGSLINJER FOR ARRANGEMENT I FLORØHALLEN OG FLORØ IDRETTSSENTER

,

Handballkampar veke 49

Onsdag 08.12.21
17:45 Jenter 13, A04 SF 61241310016 Florø idrettssenter Florø 3 Florø
Lørdag 11.12.21
11:15 Jenter 13, A04 SF KAMPEN ER FLYTTA Florø 3 Dale
12:30 4. divisjon Kvinner – 02 61829402050 Florø idrettssenter Florø 2 Sogndal
14:15 Jenter 13, A04 SF KAMPEN ER FLYTTA Florø Dale
15:30 3. divisjon Kvinner 618293081 Florø idrettssenter Florø Bønes
Søndag 12.12.21
11:00 3. divisjon Menn 6183931068 Florø idrettssenter Florø Sotra 2
13:00 Jenter 15, A03 SF 61241503063 Florø idrettssenter Florø 2 Eid

Velkommen til handballkamp på Florø idrettssenter.
Det er ope kiosk.

Entré kr 60,- for 4. divisjon/3. divisjon damer og 3. divisjon herrer.
Billetten gjeld heile dagen, så laurdag betaler du berre ein gang for to kampar. Hugs å spare billetten. Den må visast fram når du går inn på den andre kampen.

Seniorkampane blir strøymt på SolidSport: https://solidsport.com/floro-sk-handball

Ny Koronainfo frå Norges håndballforbund 8. desember 2021

Norges håndballforbund (NHF) har kome med nye retningslinier for handballen:

Klikk her for lenkja til NHF sine sider.

Ny koronainfo for Håndball-Norge

Oppdatert 8. desember: Tross de siste innstrammingene kan det meste av kampaktiviteten fortsatt gjennomføres.

– Vi ønsker at den ordinære kamp- og treningsaktiviteten skal gjennomføres i mest mulig normal grad. Det er det mulig å gjøre også med de nye retningslinjene, sier generalsekretær Erik Langerud.

Regjeringen har innført nye smitteverntiltak gjeldende fra og med 9. desember. For håndballens del vil dette innebære følgende:

Barn og unge:

 • Kamp- og treningsaktiviteten kan i utgangspunktet gjennomføres som normalt.
 • Maks 50 personer kan være til stede på et arrangement der det ikke er faste, tilviste plasser (*) for publikum. Dette tallet inkluderer i breddehåndballen alle i hallen, også spillerne. Unntatt fra totalantallet er trenere, dommere, sekretariat og et begrenset antall hallvakter.
 • Dersom det er faste, tilviste plasser (*) på tribunen kan det være 600 personer til stede, fordelt på tre kohorter med maksimalt 200 personer i hver. Antallsdefinisjonen er den samme som over.
 • Alle tilstedeværende skal holde en meters avstand til hverandre, og munnbind er sterkt anbefalt. Unntaket er spillerne, trenere og dommere under kamp- og treningsaktivitet.
 • Der hvor flere kamper skal avvikles i samme hall i løpet av samme dag, skal gruppene holdes adskilt til enhver tid.

Topphåndballen:

 • Kamp- og treningsaktiviteten kan gjennomføres som normalt for lag i REMA 1000-ligaen og 1. divisjon.
 • Dersom det er faste, tilviste plasser (*) på tribunen kan det være 600 personer til stede på kamparrangementet, fordelt på tre kohorter med maksimalt 200 personer i hver. Dette tallet inkluderer i topphåndballen ikke spillerne. Også trenere, dommere, sekretariat og nødvendig arrangørpersonell er unntatt.
 • Dersom det ikke er faste, tilviste plasser (*) på tribunen kan det være maksimalt 50 personer til stede. Antallsdefinisjonen er i topphåndballen den samme som i foregående punkt.

Øvrig seniorhåndball:

 • Kamp- og treningsaktiviteten kan i utgangspunktet gjennomføres som normalt. Merk at for seniorlag hjemmehørende i 2. divisjon eller lavere kan man være maksimalt 20 spillere/utøvere i samme treningsgruppe. Det er ingen krav til avstand under treningsøkten.
 • Maks 50 personer kan være til stede på et arrangement der det ikke er faste, tilviste plasser (*) for publikum. Dette tallet inkluderer for seniorhåndball fra 2. divisjon og lavere alle tilstedeværende i hallen, også spillerne. Unntatt fra totalantallet er trenere, dommere, sekretariat og et nødvendig antall hallvakter.
 • Dersom det er faste, tilviste plasser (*) på tribunen kan det være 600 personer til stede, fordelt på tre kohorter med maksimalt 200 personer i hver. Antallsdefinisjonen er den samme som i foregående punkt.
 • Alle tilstedeværende skal holde en meters avstand til hverandre, og munnbind er sterkt anbefalt. Unntaket er spillerne, dommere og trenere under trenings- og kampaktiviteten.

Generelt:

 • Arrangøren skal registrere alle frammøtte, med kontaktinformasjon. Lista skal oppbevares i 14 dager. Ved smittetilfeller på arrangementet kan kommunen pålegge arrangøren å sende ut informasjon til de frammøtte.
 • Alle arrangement må peke ut en person som har ansvar for at smittevernreglene følges.
 • Påbud om bruk av munnbind for alle over 12 år der det ikke er mulig å holde én meters avstand. Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke hvis man sitter på fast, tilvist plass, men vi anbefaler likevel sterkt at munnbind benyttes i håndballhaller til enhver tid.
 • Organisert trening regnes ikke som arrangement.
 • Karanteneplikt for nærkontakter med en bekreftet smittet hvor det er mistanke om omikron, utvides til også å gjelde øvrige nærkontakter, ikke bare husstandsmedlemmer og tilsvarende nære.

Smittevernets «gylne treenighet» gjelder for alle lag, trenere og spillere:

 1. Om du føler deg syk – hold deg hjemme – alltid. Dette gjelder alle grupper: Spillere – trenere – lagledere – funksjonærer – tilskuere – osv.
 2. God hånd- og hostehygiene skal praktiseres på trening og kamp – alltid.
 3. Hold avstand og unngå nærkontakt utenfor trening og kampaktiviteten som foregår innenfor spillebanen – alltid.

*= Faste, tilviste plasser: Dette innebærer at den enkelte tilskuer skal tildeles et fast sete på tribunen, for eksempel ved hjelp av rad/sete-nummerering. Dersom arrangøren har funksjonærer som viser tilskuerne til en anvist, fast plass på tribunen vil også dette være tilstrekkelig for å innfri kravet til et arrangement med faste, tilviste plasser.
Arrangøren plikter å legge til rette for at publikum har minst ett ledig sete mellom seg på samme seterad fra de ankommer arrangementet.
Personer fra samme husstand kan sette seg nærmere hverandre etter først å ha fått anvist sitt personlige sete.

Florø 1 J16 spiller 1. runde i Bring-serien lørdag 4. des i Bergen

Florø 1 J16 spiller 1. runde i Bring-serien lørdag 4. desember i Bergen

 

14 jenter har fredag kveld hatt sin siste trening før de setter seg på båten lørdag morgen og drar til Bergen for å møte Bekkelaget-Elite og Bønes i Bøneshallen

 

Kampene spilles som følger

 • Kl 11:00 Bekkelaget Elite – Bønes
 • Kl 15:00 Florø – Bekkelaget Elite
 • Kl 19:00 Bønes – Florø

 

Kampene kan følges:

Det er få plasser i hallen og det er smittevernbegrensninger, men om en møter opp er det nok plass.

 

Kamp og avdelingsoppsett

Det er 7 avdelinger med 9 lag i hver, totalt 63 lag. Florø spiller i avdeling 5 sammen med følgende lag:

 • Bekkelaget Elite
 • Bønes
 • Flaktveit
 • Haslum
 • Hinna
 • Kongsvinger
 • Lillestrøm
 • Tiller

Alle avdelingene spiller sine kamper på til sammen 21 steder denne helgen

 

Dette blir spennende

Både spillere, trenere, foreldre og støttespillere har gledet seg lenge på det som kan betraktes som første runde i NM for Jenter 16-årslag.

Det er 9 lag med fra NHF Region Vest – Vestland men det er kun Florø med fra gamle Sogn og Fjordane. Denne gangen får laget representere både seg selv klubben og alle de andre klubbene i gamle Sogn og Fjordane.

 

Vi ønsker dem lykke til

Vi ønsker jentene og trenerne lykke til og håper at de klarer å yte sitt beste mot to gode lag.

Morten Mortensen, leiar Florø SK Handball
Foto: Nina Kråkenes, trenar

,

Handballkampar veke 48

Lørdag 04.12.21
11:00 Jenter 13, A04 SF 61241310046 Florø idrettssenter Florø 2 Sogndal
13:00 Jenter 13, A04 SF 61241310024 Florø idrettssenter Florø Sogndal
14:30 4. divisjon Kvinner – 02 61829402001 Florø idrettssenter Florø 2 Syril
Søndag 05.12.21
10:45 Jenter 16, A03 SF 61241603097 Florø idrettssenter Florø 2 Sogndal
12:00 Gutter 13, A02 SF 6123133064 Florø idrettssenter Florø Fj./Vereide 1
14:30 Gutter 13, A02 SF 6123133013 Florø idrettssenter Florø 2 Fj./Vereide 1
15:30 Gutter 16, B01 6123162036 Florø idrettssenter Florø Gloppen

Alle kampane går i Florø idrettssenter (FIS)

Vi planleggjer å strøyme KV4-kampen mellom Florø 2 og Syril. Meir info om det kjem her: SolidSport