Oppdaterte retningslinjer for arrangement og trening i Florø idrettssenter og Florøhallen 15. des 2021

RETNINGSLINJER FOR ARRANGEMENT OG TRENING PÅ FLORØ IDRETTSSENTER OG I FLORØHALLEN oppdatert 15. desember

RETNINGSLINJER for ARRANGEMENT og TRENING på FLORØ IDRETTSSENTER og i FLORØHALLEN, oppdatert 15.12.2021

 

Ref A: https://www.handball.no/nyheter/2021/12/stans-i-det-meste-av-kampaktiviteten/

Ref B: https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2021/nye-inngripende-tiltak-for-idretten/

Ref C: https://www.handball.no/nyheter/2021/12/langt-farre-kan-trene-som-normalt/

Ref D: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/befolkningen/smittevernrad-for-befolkningen/

Med bakgrunn i nye og skjerpede smittevernregler fra myndighetene, Norges Idrettsforbund og Norges håndballforbund (iht ref A og B) innførte Florø SK Handball nødvendige retningslinjer med virkning fra tirsdag 14. desember kl 23:59. Onsdag 15. desember kom NHF ut med sine egne presiseringer og retningslinjer.

Med bakgrunn i dette har vi justert punktet for treningsaktivitet iht ref C.

Generelt

Disse retningslinjene skal ikke hindre de ulike gruppene å velge å innføre strengere retningslinjer for de ulike gruppene.

 

Rapportering av smitte

For å kunne ha en løpende vurdering av retningslinjene skal trenere eller oppmann for de ulike gruppene varsle straks det er smitte i gruppa eller at det treffes tiltak for å redusere smitte av andre grunner.

 1. Karianne Skavøy: e-post: kskavoy@hotmail.com mob: 48229527
 2. Olav Hatlemark: e-post: oddson.hatlemark@gmail.com mob: 41550305

 

Arrangement og kampaktivitet

 1. Det blir stans i all turnering, cup, serie og kampaktivitet med varighet til og med 11. januar 2022 i regi av NHF og egen klubb.
 2. Det blir således ikke arrangert romjulscup – romjulsmoro i år eller drift /aktivitet i kiosk.

 

Treningsaktivitet (noe justert iht ref C pkt 2 og 3)

 1. Barn og unge i barnehage- eller grunnskolealder kan trene eller øve sammen som normalt (opp til og med G/J 2006 – 15 år).
 2. Ungdomshåndballag bestående av spillere som er eldre enn ungdomsskolealder 13-20 år, kan trene inne i grupper på 20 spillere, men uten nærkontakt (i praksis spillere mellom 16-20 år).
 3. Seniorlag fra 1. divisjon og lavere kan kun trene utendørs, og da uten nærkontakt (i praksis spillere fra 20 år og eldre).

 

Begrensinger på antall deltakere

 1. For all treningsaktivitet gjelder en begrensing på maks 20 stykker totalt

 

Åpning og stenging av hallene

 1. Siste trening før jul er tirsdag 21. desember 2021 og første trening er mandag 3. januar 2022
 2. Dersom noen grupper har ønske om trening i romjula må dette fremmes til Olav Hatlemark

 

Trenere og oppmenn

 1. Vi ønsker at trenere og oppmenn for grupper som blir sterkest berørt av de nye retningslinjene om å lage alternative treningsopplegg for denne perioden (vær kreativ)
 2. Vi ønsker at samtlige grupper har et alternativt treningsopplegg når hallene er stengt (vær kreativ).

 

Smitte i Florø SK Handball

 1. Reglene over er rettet mot turnering, cup, serie og kampaktivitet i regi av klubben. For smitte, smittesporing og karantene gjelder nasjonale og lokale regler som kan studeres i ref D.