Søk om økonomisk støtte for handballisensen

handball.no skriver: 

De yngste lisenstakerne kan nå søke om økonomisk støtte til å få dekket lisensen. Fristen er forlenget!

Håndballspillerne som fyller 13 i 2022, hadde forfall på sin lisens 1. januar 2022. På samme vis som de som hadde forfall 31. august, kan også 13-åringene nå søke om støtte via en egen søknadsportal. Ordningen er etablert for å hjelpe spillere/familier som opplever økonomien som en barriere mot å drive håndball.

Det er den enkelte spillers klubb som er ansvarlig for å sende inn søknaden. Fristen for å søke er forlenget til fredag 14. januar.

– Vi ønsker å være en støttespiller for utøvere og familier som har det økonomisk vanskelig. Vi vet at pandemien har skapt ytterligere utfordringer for mange, forteller generalsekretær i Norges Håndballforbund, Erik Langerud.

Det er lisenskategorien LISE som kan omsøkes betalt av NHF, og alle søknader vil være ferdigbehandlet innen 20. januar 2022. Alle spillere er dekket av LISE i behandlingsperioden.