Seriespillet i ungdomshåndballen, 19. jan 2022

NHF Region Vest skriver:

Etterslep på kamper og uoversiktlig smittesituasjon gjør at vi avlyser sluttspillet og går over til aktivitetserie.

Høyt smittetrykk og nedstengning har ført til en ny vanskelig sesong. Kamper er blitt utsatt eller ikke blitt spilt på grunn nasjonale retningslinjer, eller på grunn av karantene og/eller smitte i ulike lag. Vi har ett stort etterslep på kamper som skulle vært spilt i høst og frem til midten av januar.

Med den informasjonen vi har pr. d.d. og at vi har kommet så langt ut i sesongen, er tiden inne for å komme med avklaring for sesongen 2021/2022. Mange lag og trenere ønsker svar på hva som vil gjelde fremover for å kunne ha mer forutsigbarhet i planlegging av aktivitet.

Vi presiserer at dette gjelder ungdomshåndballen 13 – 20 år i regional serie. Hva som vil gjelde i seniorhåndballen kommer vi tilbake til.

Ungdomshåndballen: 

 • Alle serier blir omgjort til aktivitetserier.
  • Det betyr at det ikke blir kåret vinnere.
  • Tabeller vil ikke være gjeldene, men vil være synlig på handball.no og i appen.
 • Sesongen blir forlenget til og med søndag 1.mai.
  • Det betyr at seriekamper kan spilles frem til og med denne dato.
 • Alle kamper som ligger terminfestet fra og med i dag og frem til sesongslutt, skal spilles.
 • Laget vurdere selv om man klarer å få satt opp kamper som skulle vært spilt under nedstengningen.
  • Dersom en ønsker å spille disse kampene avtaler en dette med motstander og dommer og sender oss en epost med ny dato.
 • Sluttspill som var satt opp 23-24. april utgår.
  • Vi jobber med og ser på muligheten for en liten gulerot i slutten av sesongen, f.eks. en form for Final4 ut fra gjennomsnittsberegning av poeng og kamper spilt i de ulike avdelingene. Dette vil vi i så tilfelle komme tilbake til.

Spillerflyt og regulering av aktivitet mellom lagene.

Når vi går over til aktivitetserie går vi vekk fra regelen om regulering av aktivitet mellom lagene. Vi ber likevel alle trenere/lagledere tenke nøye igjennom hvilke spillere en benytter, både i forhold til belastning og nivå.

Øvrige regler knyttet til flere kamper samme dag, og periodebegrensning vil fortsatt gjelde. 

Omberamming:

Omberamming av ordinære grunner.

Vi opprettholder normale omberammingsregler, med ett unntak. Ut sesongen trenger en ikke hente inn legeerklæring ved sykdom. Det holder med bekreftelse fra klubbleder eller kopi av melding sendt til skolen. Se ellers vår nettside for reglement.

Omberamme kamp grunnet COVID-19:

For å få godkjent omberamming av en kamp pga. Covid-19 kreves det 3 smittede eller i smittekarantene (hustandsmedlem eller tilsvarende nære) for gyldig omberammingsgrunn. Dersom det er ett pågående smitteutbrudd i laget, vil dette også gi rom for omberamming.

Merk: Omberamming av kamp pga. frykt eller at spillere er regnet som øvrige nærkontakter, gir ikke grunnlag for omberamming. Det er ikke lenger karanteneplikt for øvrige nærkontakter, men test på dag 3 og dag 5 etter nærkontakt, det anbefales å følge med på symptomer i 10 dager.

Her er rutinene som gjelder ved smitte:

Ta kontakt med dommere, motstanderlag og arrangør, og informer om at laget ikke møter til kamp.

 • Send en e-post til Regionskontoret nhf.rvn@handball.no Oppgi kampnummer og kampdato, og begrunn utsettelsen med sykdom/smitte.
 • Ved sykdom/smitte: Innen tre virkedager etter at kampen skulle vært avviklet, skal kopi av melding sendt skolen eller bekreftelse fra klubbleder sendes Regionskontoret. Her skal det også opplyses om ny kampdato avtalt med motstander. HUSK å oppgi kampnummer, slik at det kommer klart frem hvilken kamp «sykemeldingene» hører til.**

** Dersom lag ikke har omberammet kamp innen 3 virkedager etter kampdato, settes kampen til IM på lag som har meldt forfall. Ingen gebyr utstedes.

Det er krevende at vi enda en gang står i denne situasjonen og vi skulle virkelig ønske vi kunne fullføre sesongen på en ordinær måte. Det hadde alle håndballspillerne våre fortjent. Dessverre ser vi at det ikke er gjennomførbart.
Vi håper avklaringene som vi nå informerer om vil være med på å senke presset for det enkelte lag. Samtidig håper vi dette fører til at det blir overkommelig å skulle fullføre resten av sesongen med kampene som står foran oss, og finne motivasjon og glede i det.

Har du spørsmål eller annet du vil ta opp, ta gjerne kontakt med oss.

Christine O. Ullestad  
Seksjonsleder Kampservice