Tradisjonen tro, har Florø SK Handball arrangert 3 dager med NHF Rema 1000 håndballskole for barn mellom 6 og 13 år i vinterferien.

Drøye 75 elever, fordelt mellom Florøhallen (de eldste) og Florø idrettssenter (de yngste), har hatt tre dager med håndball, leik og moro tilpasset den enkeltes nivå.

De unge lederne

Denne gangen har det primært vært 12-15 gutter og jenter mellom 15 og 16 år som har hatt lederoppgavene knyttet til den sportslige gjennomføringen.

Deltakerne

Deltakerne var fordelt med de eldste mellom 12-13 år i Florøhallen, der vår hovedtrener Dia Midjord hadde ansvaret, og de yngste mellom 6-11 år på Florø idrettssenter der alle instruktørar hadde delt ansvaret. Dette fører til at det er lettere å ha kontroll, det blir roligere og øker kvaliteten på aktiviteten. Opplegget var en kombinasjon mellom rolige økter og noen med høyere intensitet kombinert med pauser for drikke, frukt og mat.

Voksne i støtte

4-5 voksne foreldre, med koordinatorer Lene Desiree Kroppan og Solveig Løken i spissen, har støttet med forberedelser, mat, drikke, frukt, rengjøring og administrasjon hver dag. Disse er også gode å ha om det skulle trenges et plaster eller en rolig krok en liten stund. Samtidig er de viktige for instruktørene mht råd og støtte.

De viktige støttespillerne

Det er svært mange viktige brikker som skal på plass både i planlegging, gjennomføring og evalueringsfasen. Men Rema 1000 er jo hovedsponsoren og den lokale kjøpmannen på Rema 1000 Evja: Stian Rønnekleiv, er en meget viktig lokal støttespiller. Ellers har vi som vanlig hatt god støtte fra Florø Frivilligsentral, KURS KF, Solbakken Asylmottak, Krisesenteret i Sogn og Fjordane, Røde Kors, NOSFO, NHF Region Vest og mange flere.

Oppsummert

Med 3 fulle dager med håndballskole for ca 75 deltakere, 15 instruktører, ledere og 4-5 voksne har det vært ca 95 mennesker i full sving alle disse dagene. Det har vært mange blide fjes hos alle, men vi vet at disse lange men gode dagene har gitt mange inntrykk, ferdigheter, nye venner og slitne kropper når dagen har vært over. Ikke bare blant deltakerne men også blant våre unge ledere.

Tusen takk

Tusen takk for alle som har deltatt på vår håndballskole, takk også til alle som har bidratt både i planlegging og gjennomføring og sist men ikke minst tusen takk instruktører og voksne som har gjort dette til en meget god håndballskole for alle deltakerne. BZ (Job Well Done) til samtlige og fortsatt god vinterferie.

Morten Mortensen, leiar Florø SK Handball

Alle bilete er opphavsrettsleg beskytta.

Foto: Cecilia Photography , Morten Mortensen og Lene Desiree Kroppan.