Innkalling til årsmøte i Florø SK Handball

Årmøte 2022 for Florø SK Handball blir holdt i Klubbhuset ved Florø stadion 31. mars kl 18:00

Normale årsmøtesaker der følgende dokument vil bli lagt ut her og være tilgjengelig seinare i dag:
1. Innkalling
2. Årsmelding
3. Regnskap 2021.
4. Budsjett 2022
5. Handlingsplan for 2022-2027

SAKLISTE OG SAKDOKUMENTAR FOR ÅRSMØTE 2022

ÅRSRAPPORT 2021 FLORØ SK HANDBALL

ÅRSREGNSKAP 2021 FLORØ SK HANDBALL

BUDSJETT 2022 

FLORØ SK HANDBALL HANDLINGSPROGRAM 2022-2027

APP 1 TIL DEL 2 – MÅL OG HANDLINGAR TIL FLORØ SK HANDBALL HANDLINGSPROGRAM 2022-2027