I går var ein flott dag for Florø SK Handball sitt lag Florø United. Dei skal på treningsleir 24. september – 1. oktober til Barcelona og har søkt midler frå byen si befolkning og næringslivet i Florø. Dei er veldig takknemleg for midlene som er komt inn både frå privatpersonar og næringsliv til no.

I går vert dei overraska på Florø idrettssenter, etter trening, av Sparebanken Vest og Ildsjelfondet med pizza, brus og ein sjekk. Seinare på kvelden var Florø United representert på LocalHost sitt sosiale treff, der dei blei hyggeleg overraska av pengestøtte til reisa. Her er nokre bilete frå «festen» på FIS.

Alle i laget gleder seg til treningsleiren.

Foto FIS: Cecilia Molander

Foto LocalHost: Dag Frøyen, Firdaposten