Stor deltakelse på sesongens første dommersamling

Da vår nye dommersjef Elisabeth Nygård og Asbjørn Håre inviterte nye og gamle dommere til sesongens første samling var det 19 stk som møte opp.
De fikk servert statuser, oppdateringer, utfordringer og mulighet med å være dommer i Florø SK Handball og i Sogn og Fjordane. Selvsagt med en enkel servering som seg hør og bør.
Status i Florø SK Handball
Vi har et godt grunnlag i dommergruppa, men må hele tiden utdanne nye for å kompensere for de unge som reiser vekk på studier eller jobb eller annet. Heldigvis har Geir Giil sagt seg villig til å hjelpe til med dømming mm, så da får vi enda en med erfaring og kompetanse foruten Elisabeth og Asbjørn til å veilede de yngre dommerne mm.
 
Status i Sogn og Fjordane
Her er statusen noe dårligere og ved sesongstart mangler det ca 2/3 av behovet, ca 70 dommere for at alle kampene skal kunne avvikles med en kompetent dommer.
Men i tett dialog med NHF Region Vest gjøres de nå et løft i de fleste klubber også hos oss for å øke antall dommere til et godt nivå.
Vestkyst Cup
Vestkyst Cup vil antakelig få rekordoppslutning med ca 70 lag påmeldt og da må vi ha dommere. De siste skal faktisk kures i neste uke før de får sin dommerdebut på Vestkyst Cup. NHF RegionVest har også lagt en dommersamling til Cupen, så her blir det både en stor oppgave for dommerne men også en god anledning til å være sammen i stort og godt miljø med dyktige veiledere.
 
Har du lyst å prøve deg som dommer?
Vi er på jakt etter unge og gamle, både med og uten dommer- eller spillererfaring. Dommerne er en viktig og integrert del av klubben og om du lurer på noe i denne retningen så ta kontakt med:
Vi ser allerede lyst på det.
Med 19 dommere, eller nesten-dommere, på samling så ser vi allerede lyst på det. Å utdanne seg til og praktisere som dommer er en fin lederutvikling spesielt for de som er unge. Så nå skal vi både sikre at vi har nok dommere iht kvoter etc, men helst noen flere slik at vi kan bidra til at hele dommersituasjonen i fylket kan bli bedre.
Morten Mortensen, leiar Florø SK Handball