Tusen takk for at dere betaler medlemskontingent i Florø Sportsklubb –

335 medlemmer har betalt.
Da Florø Sportsklubb sendte ut purring på medlemskontingent for  2022 på kr 200.- i går (søndag 11 des) hadde 335 medlemmer betalt, tusen takk til dere.
Alle som er aktive medlemmer (spillere, dommere, trenere, oppmenn/foreldrekontakter, styre, utvalg mm) må betale medlemskontingent
Forsikring
Betalt medlemskontingent er en forutsetning for at både den kollektive forsikringen, for aktive fra 6 til 12 år, og lisens for samme gruppa f.o.m. 13 år skal være gyldig.
Lokale aktivitetsmidler (LAM) 
LAM midler er fra og med  i år direkte knyttet opp til om medlemmene er registrert og har betalt medlemskontingent. Denne støtten er som følger:
  • 6 – 12 år ca kr 500.-
  • 13 – 19 år ca kr 1000.-
Manglende betalt medlemskontingent gjør at en ikke er forsikret og at klubben taper viktig støtte for å kunne opprettholde og videreutvikle vårt tilbud.
Medlemskap – ev. refusjon
Florø SK Handball er en undergruppe av Florø Sportsklubb og medlemskontingenten sendes ut av «Hovedstyret».
Medlemskontingenten må betales av den enkelte, men om en den økonomiske situasjonen er krevende kan dette refunderes. Ta kontakt med:
Vi har sendt purring
Vi sendte ut purring til ca 290 medlemmer (Aktive og «passive) i går.
Alle som er aktive må betale (se over) og vi håper at selv om en ikke er aktiv lenger at en vil betale for å støtte vårt arbeid for barn og unge.
Om du ikke har fått faktura 
Om du ikke har fått faktura ta kontakt med medlemsansvarlig:
Dette kan skyldes en ikke er registrert som medlem eller at vår kontakt informasjon spesielt mht e-post adresse er feil.
Bli medlem og bidra til utvikling.
Vi vil anbefale at samtlige foreldre, støttespillere og andre blir medlemmer at Florø Sportsklubb og betaler medlemskontingent. Dette kan gjøres med å bruke linken i ref A:
Igjen tusen takk
Et høyt medlemstall styrker vårt omdømme, gir oss mer støtte som igjen bidrar til at vi kan opprettholde og videreutvikle vårt tilbud spesielt for barn og unge. 
Videre gir det oss styrke i praktiske og politiske forhold for det vil alltid være et spørsmål om antall medlemmer når rammebetingelser skal besluttes.
  • Så igjen tusen takk til dere som har betalt så langt og tusen takk til dere som kommer til å betale før fristen går ut 31 desember 2022. 

Morten Mortensen, leiar Florø SK Handball