Romjulscup i Florø idrettssenter

Uhøgtidleg handballcup for familielag/vennelag/gatelag – og andre grupperingar i alder frå 15 år og oppover.

Stad og tid:  Florø idrettssenter onsdag 28. desember 2022 frå klokka 17:00.

 

Klasser:

Jenter/kvinner.

Gutar/Herrer

Blanda lag: Berre lov med to gutar/herrer ute på bana til ei kvar tid.

Blanda lag spelar i herreklassen om der vert få lag i gruppa, men då må minst to jenter delta ute på bana.

 

Nokre reglar:

I hovudsak gjeld NHFs regelverk, men time-out og andre stopp i kampen vert ikkje godteke.

Superaktive: Eit lag kan berre ha med to spelarar som denne sesongen spelar i 2. divivisjon eller høgare. For andre aktive har vi ikkje slike grenser.

Alle lag må registrere seg med lagets namn innan fristen og må kunne stille med minst 10 spelarar.

 

Spelform: Enkel serie alle-mot-alle. Finaler mellom nr 1 og 2 i alle grupper.

Kamplengd 1 x 20 min. (Dette kan verte endra viss påmeldinga vert større enn venta)

 

Påmelding: Frist: 26. desember klokka 18:00.

Påmeldingsavgift 100 kroner per person.

Påmelding på SMS-melding med lagets namn til Solveig Kvalvik, mobil: 934 27 217.

Dette mobilnummeret  gjeld også som Vipps for turneringa. Alle må personleg betale påmeldingsavgifta på Vipps før dei kjem til hallen for å unngå tap av tid. (Kan i naudstilfelle også gjerast i hallen, men kan skape mykje unødvendig stress.)

NB: Hugs å merke overføringa med lagets namn.

Vipps  vert også einaste  betalingsmåte for kjøp i kiosken.

Meir info om Romjulscupen kan du få av Lene Kroppan mobil 416 30 705.

Inngangsbillett kr 30,- for alle  over 18 år. Yngre går gratis.

 

Olav Hatlemark, leiar SU