Dyktige dommarar: Aleksandra og Katja Senkina Myklebust frå Dale og dommarobservatør Jan Erik Odden.