Ole Bernt Reed Solheim – Guttehåndballansvarlig i FSKH

Ole Bernt Reed Solheim – Ansvarlig for guttehåndball i vår klubb:

NHF Region Vest ønsker å styrke fokus på guttehåndballen i årene som kommer. For å klare dette, er de avhengig av et godt og tett samarbeid med klubbene sine. I den forbindelse vil de oppfordre alle klubber til å få på plass en guttehåndballansvarlig. Dette kan være en trenere, et styremedlem eller en ivrig person som brenner for å bidra i egen klubb inn mot guttehåndballen. Region Vest tar sikte på å samle disse ressurspersonene i forbindelse med helgen det arrangeres herrelandslagskamp i Åsane Arena 12. mars.

Etter en grundig vurdering og en god dialog har Ole Bernt Reed Solheim takket ja til å inneha denne funksjonen i Florø SK Handball

Oppgavene for en guttehåndballansvarlig kan være:

 • Stille som klubbens representant på møteplasser i regi av Regionen
  • Regionen legger opp til å ha en møteplass 1-2 ganger per sesong for alle som er guttehåndballansvarlig i sin klubb (digitalt for de med lang reisevei). Møteplassen har som hensikt å være et sted for erfaringsutveksling og skal fremme godt samarbeid mellom klubbene.
 • Hjelpe Regionen med å få distribuert informasjon om kurs, samlinger og andre aktiviteter som kan være av interesse for trenerne i guttehåndballen i din klubb
  • Sikre at informasjon når ut til trenere og foreldrekontakter
 • Bistå egen klubb i rekruttering av nye guttespillere
  • Videreformidle informasjon som kommer fra Regionen om skolebesøk, samt hjelpe egen klubb i planlegging av rekrutteringsdager for både eksisterende kull og nye kull
 • Koordinering med fotball i egen klubb
  • Jobbe for at man ikke har treninger (og kamper) som kolliderer mellom håndball /fotball.

I tillegg kan en hjelpe til i egen klubb med tilrettelegging av:

 • Ekstra stimulering
  • Forsøke å få impulser utenfra, toppspillere i regionen eller trenere på enkelte treninger i egen klubb. Kan også være å skape arenaer hvor guttene får sett topphåndball, enten live eller i forbindelse med mesterskap på tv.
  • Trenermøte på tvers av egne lag i klubben

Et godt og viktig initiativ fra NHF Region vest

Det er veldig positivt at NHF og NHF Region Vest setter fokus på guttehåndballene og ønsker å styrke dem gjennom dette nettverket av guttehåndballansvarlige i samtlige klubber i regionen.

Ole Bernt Reed Solheim

Ole Bernt er en av våre gode trenere med solid spillerbakgrunn. Han er i dag trener av klubbens G2008 gruppe på ca 25 spillere sammen med kona Vibeke Mowatt. Videre er han fast medlem av Sportslig utvalg og har, på vegne av klubben, ansvar for RUM i sone 1, 2 og 3 for 2007-2006 og 2005-2004.

Samarbeide når vi kan – konkurrere når vi må

Skal vi utvikle håndballen i klubben, gamle Sogn og Fjordane og i regionen, må vi samarbeide for å kunne utvikle spillere, lag og klubb når vi kan og konkurrerer når vi må.

Morten Mortensen, leiar Florø SK Handball

Foto: Kimm Saatvedt