Innkalling til Årsmøte i Florø SK Handball søndag 19. mars kl 18:00 – 19:30 på klubbhuset.

Florø SK Handball kaller med dette inn til årsmøte 2023.

 1. Innkalling
 2. Årsmelding
 3. Regnskap 2022
 4. Budsjett 2023
 5. Handlingsplan for 2023-2028
 6. APP 1 til Del 2-Mål og handlinger til Florø SK Handball handlingsprogram 2023-2028
 • Vanlige årsmøtesaker
 • Innkalling og saksdokumenter ligger vedlagt
 • Motivasjon
  • Årsmøte med tilhørende årsmelding, regnskap, budsjett og handlingsplan gir en flott oppsummering på klubbens virke og veien videre som bør ha interesse for alle.
  • Et stort oppmøte er motiverende og gir en annerkjennelse for alle tillitsvalgte og deres arbeid som ofte er usynlig for mange i det daglige.
 • Oppsummering / Konklusjonen i årsmeldingen
  • Florø SK Handball har hatt et meget godt driftsår i 2022. Det er blitt jobbet meget godt på alle nivå og både sportslig, organisatorisk og økonomisk har vi en bredde og dybde i hele klubben som vi antakelig ikke har hatt tidligere. Vi er kommet i gang etter perioden med Covid-19 og smitteverntiltak og har et godt grunnlag for å opprettholde og videreutvikle klubben i sin helhet, med en spesiell fokus mot å øke kompetanse og videreutvikle spesielt det sportslige.  
 • Enkel servering.
Velkommen til årsmøte fra styre i Florø SK Handball