Mange blide fjes på håndballskolen

Mange blide fjes på gratis håndballskole.

Det var mange blide fjes når Florø SK Handball, med støtte fra Gjensidigestiftelsen, arrangerte 5 dager med gratis håndballskole siste uken av skoleferien 14-18 august.

 

Planla med 100 deltakere – det endte med 130.

Vi planla med 100 deltakere mellom 6 og 12 år, vi endte med 130. Dette viser at når tilbudet er gratis, er det langt flere som deltakere. Dette var mulig med en god støtte fra Gjensidigestiftelsen.

 

Ca 160 mennesker i sving hver dag.

Å drive en håndballskole med 130 deltakere fordelt på to haller, krever en god planlegging, gjennomføring og godt etterarbeid. De to eldste gruppene (11-12 år) med 50 deltakere, var i Florøhallen og de yngste mellom (6-10 år) med 80 deltakere, var på Florø Idrettssenter; totalt 130 deltakere. For å sikre god og tilpasset aktivitet, mat, drikke, omsorg og oppfølging hadde vi 25 ledere og instruktører i sving på gulvet og 5 voksne på kjøkken m.m. i støtte, totalt 30 hver dag hele uken.

 

130 deltakere – stor oppgave for instruktørene

Instruktørene var primært gutter og jenter født i 08 / 14-15 år. Å sikre at alle deltakerne både øvde og uøvde fikk et optimalt tilbud er meget krevende for de unge instruktørene. De gjorde en fantastisk innsats hele uken og hver og en var nok ganske sliten hver dag og meget fornøyd når det hele var over. Uten disse dyktige unge lederne ville vi ikke kunne arrangere håndballskole.

 

Møte med våre støttespillere

Tradisjonen tro ble våre støttespillere invitert til en enkel lunsj og omvisning siste dagen. Det varierer hvor mange som stiller med det er alltid viktig å dele og diskutere våre løpende vurderinger.

 

En smak av håndball

Spesielt for dem som var uøvd eller ikke har deltatt på trening i våre grupper håper vi at dette har gitt mersmak til å fortsette med med regulær trening i våre grupper. Stikkordet er å henge seg på sine venner i klassen og komme på trening som starter denne uken på de ulke skolene og hallene.

 

Tusen takk.

Tusen takk til alle de 130 deltakerne som deltok, det har vært en stor glede. En stor takk til voksne i støtte som gjerne tok seg fri fra jobb for å støtte arrangementet. En stor takk går selvsagt til Gjensidigestiftelsen som gjorde at dette kunne bli gratis for alle deltaker samt alle de synlige og usynlige støttespillerne. Tusen takk til Cecilia Molander for flotte bilder – som sier mer enn 1000 ord. Og til slutt en stor stor takk til de unge instruktørene/lederne, dere har gjort en fantastisk jobb som de unge vil huske dere for.

Et stort BZ (Job Well Done) til samtlige og tusen takk for denne gang.

Morten Mortensen, leiar for Florø SK Handball

Foto: Cecilia Photography