Årsmøteprotokollen for 2024 er klar

Her finn du ÅRSMELDINGA 2023 og ÅRSMØTEREFERATET for 2024:

ÅRSMELDING OG HANDLINGSPLAN FLORØ SK HANDBALL