Oppføringer av floro

Strandgata Sport har fått inn prøveklede

  No har Strandgata Sport fått inn prøveklede for sesongens handballkolleksjon. Alle medlemer kan gå ned og prøve ut kva størrelse som passer, men ikkje bestill no. Bestiller gjer man via lagkontakt/trenar i august, når handballsesongen har starta opp igjen. Vi planlegg ein kveld i august når laga kan kome til FIS og prøve og […]

Ny lov for Florø Sportsklubb

Florø Sportsklubb besluttet ny lov for Florø Sportsklubb basert på NIF sin lovnorm på årsmøte 26 mai 2020.  Det er viktig informasjon som bør leses av alle. Du finner den under fanen “Om oss” og “Klubbhandbok for Florø SK Handball”. Du kan og klikke her: LOV FOR FLORØ SPORTSKLUBB BASERT PÅ NIF SIN LOVNORM

Nye reglar for barne- og ungdomsidretten i koronatider

Så her skriver Folkhelseinstitutet på facebook: Hurra, nå åpnes det for all ordinær barne- og ungdomsidrett fra 1. juni 🤾🏽‍♂️⛹🏼‍♀️🤼 Både innendørs- og utendørs 🎉 Ett av de viktigste punktene i den reviderte idrettsveilederen er at det nå også åpnes for unntak fra anbefalingen om én meters avstand for barn og ungdom 🟡 opp til 19 år 🟡 under trening […]

NYTT STYRE FLORØ SK HANDBALL og AVTAKKING AV DET GAMLE

På årsmøte 7. mai med til sammen ca. 40 deltagere via ZOOM fikk Florø SK Handball et nytt styre med hele 9 nye styremedlemmer og med 3 fra det gamle ble det nye «arbeidende» styret på hele 12 stk. Årsmøte ble ledet av dirigent Arlene Vågene som sammen med Øyvind Østrem også var hhv leder […]

KLUBBHÅNDBOK FOR FLORØ SK HÅNDBALL

En merkedag i klubbens historie. Endelig har vi klart å beskrive vår virksomhet mellom “to permer”. Klubbhåndboka for Florø SK Handball skal svare på de viktigste spørsmålene om klubben og gjøre det enkelt å finne ut hva som gjelder internt i klubben. Den skal sikre at det er kontinuitet i det som bestemmes og gjøres. […]

Idrettshallane opnar i Florø

Mandag 18. mai kan vi starte å trene att i idrettssenteret. Vilkåret er at vi kjenner og følgjer prinsippa som gjeld for å unngå corona-smitte under trening i handball-hall. Sjå og lær rettleiaren lenger nede! Merk dykk forslaget til nye treningstider. Om tida de har fått ikkje passar gje meg beskjed snarast. Grunna vedlikehaldsarbeid i […]