Endeleg! Vestkyst Cup er her igjen.

No er det 2 år sidan Vestkyst Cup gjekk av stabelen sist og i år får vi endeleg arrangere cupen igjen.

8. oktober – 10. oktober er datoane for cupen  der 9 – 16-åringar og HU-lag møtast for å hygge seg saman med handball.

Du kjem vel du og?

All info du trengjer finn du på denne sida: Vestkyst Cup 2021      og påmelding finn du her: Påmelding VKC 2021

Vi gleder oss! VELKOMMEN ALLE SAMAN!

 

Invitasjon til gratis handballskule i sommar

Gjensidigestiftelsen og Florø SK Handball inviterer til gratis handballskule i sommar.

Takka vere støtta frå Gjensidigestiftelsen kan 150 born, fødde 2008-2014,  få ein flott sommaroppleving før skulestart.

Info og påmelding finn du her:

En fantastisk støtte fra Gjensidigestiftelsen

En fantastisk støtte fra Gjensidigestiftelsen

Florø SK Handball har fått kr 200.000.- i støtte til Prosjekt "Gjensidigestiftelsen
Håndballskole" som skal være en ukes GRATIS håndballskole som en sommeropplevelse for
inntil 150 barn og unge siste uken før skolestart. Dette kombinerer med at vi gir ca. 25
ungdommer en ukes sommerjobb med å være instruktører på denne håndballskolen

 

Gode råd gav en god søknad

For å få til en søknad som utløser en slik støtte har vi vært avhengig av råd og støtte fra
Gjensidigestiftelsens kontaktperson lokalt: Elisabeth Solheim, men også deres rådgivere
sentralt.

 

Hvorfor får vi en slik fantastisk støtte.

Vi tror at grunnen er at vi gjennom vår visjon: «Håndball for alle i Florø / Kinn Kommune»
og blant annet håndballskoler i slutten av sommerferien, i høst- og vinterferien har gitt
mange øvde og uøvde en smak av håndball som igjen har fått mange til å fortsette med
håndball i våre ulike grupper.
Videre at vår visjon virker ut i alle ledd i organisasjonen som gjør at vi lever opp til slagordet:
«Flest mulig, lengst mulig og best mulig».
Florø SK Handball skal rett å slett oppleves som en god og trygg arena for håndball og fysisk
fostring og de som skal ha æren for det er våre førstelinje aktører som trenere, oppmenn,
støttespillere mm.

 

Målgruppen

Målgruppen vil være både jenter og gutter med fokus mot barn med innvandrerbakgrunn,
svak betalingsevne og funksjonsnedsetting.
Inndeling: Barn mellom 6-12 år og ungdom mellom 13-15 år som deltakere samt ungdom
mellom 16-20 som instruktører

 

To fluer i et smekk

 • Gratis håndballskole for barn og unge
 • Sommerjobb for ungdommene som skal være instruktører

 

Tid, tidspunkt og sted

Uke 32 fra mandag 9. august tom fredag 13. august. Fra kl 09:00 til 15:00 hver dag.
Barn mellom 6-12 år på Florø Idrettssenter og ungdom mellom 13-15 år i Florahallen

 

Tilpasset aktivitet

Vi vil ha ulike nivå som for de yngste vil inneholde ball-leik mm og de eldste mer spisset mot
håndball.

 

Tilrettelegging

 • Barn og unge med funksjonsnedsetting/utviklingshemming vil bli inndelt i egne
  grupper.
 • Barn og unge med synshemming, bevegelseshemning og hørselshemming vil så langt
  det er mulig inngå i grupper på samme alder med normalt funksjonsnivå. Samtidig vil
  vi ha mulighet for å gi disse et eget tilbud.

 

Samarbeid

Prosjekt "Gjensidigestiftelsen Håndballskole" vil basere seg på samarbeid med mange ulike
organisasjoner og aktører der de viktigste er

 • Solbakken Asylmottak
 • KF Kurs og Kompetansesenter
 • Florø Frivilligsentral
 • NHF Region Vest
 • Krisesenteret i Sogn og Fjordane

Planlegging og utlysning

Planleggingen har pågått en stund og vi håper at utlysningen med påmelding skal være klar denne
uken.

Vi vil takke

Tusen takk til Gjensidigestiftelsen for denne fantastiske støtte som gir oss anledning å arrangere
GRATIS håndballskole som en sommeropplevelse for barn og unge og samtidig gi ungdom en ukes
sommerjobb. Denne støtten anses som en annerkjennelse av det gode arbeidet spillere, dommere,
trenere, oppmenn, støttespillere gjør kveld etter kveld, uke etter uke året rundt for at klubben skal
kunne opprettholde og videreutvikle sitt tilbud for barn og unge. BZ til dere alle.

 

Morten Mortensen, leiar Florø SK Handball

Ny hovedtrener til Florø SK Handball

Dia Midjord fra Færøyene er ansatt som ny hovedtrener for Florø SK Handball

Vi er veldig glad og stolt og glad for å kunne bekjentgjøre at Dia Midjord skal være klubbens
hovedtrener med virkning fra 1 august og de neste 3 årene.
Dia Midjord har og en lang og solid bakgrunn som trener også for det Færøyskes landslaget. Hans
erfaring kombinert med hans tenkning knyttet til utvikling av yngre spillere og trenere passer Florø
SK Handball veldig godt og vi ser frem til å få en slik ressurs i klubben

Seniorlagene

Han vil ha hovedansvaret for begge seniorlagene i 3. div, som det siste året har vært ledet av Bjørn
Wefring og Elisabeth Aase Aven på en meget god måte.

Fokus på ungdomsavdelingen

Dia vil også ha ansvar i ungdomsavdelingen for å sikre at disse får det nødvendige ferdighetene til å
kunne møte seniornivået på en god måte.

Fokus på utvikling av trenere.

Som hovedtrener vil Dia være den faglige foresatte for alle klubbens trenere og sikre at målene i
klubbens handlingsplan og sportsplan blir implementert og revidert, slik at vi kan sikre at vi kan følge
en rød tråd i utvikling av spillere fra de aller yngste de de eldste. Han vil også ha det faglige ansvaret
for utvikling av dommere mm også.

Et strategisk valg for Dia og et stort løft for klubben

Dia som har vært i Florø som trener tidligere sier nå opp fast jobb, flytt til Norge – Florø for å bli
fulltidsansatt trener hos oss. Han følger drømmen av å kunne holde på med det han brenner for og
heldig for oss så ble valget Florø.

Dette er et stort og viktig løft for klubben, men vi har fulgt en bevist linje i flere år om å bygge opp og
utvikle klubben og ser det som naturlig å hente en trener «utenfra» som kan bidra til at spillere,
dommere, trenere og klubben som helhet kan få den nødvendige faglige løftet som vi streber etter.

Vi ser frem til å få presentert Dia mer inngående straks han er på plass i Florø i august og i mellomtiden
kan vi bare si: «Velkommen til Florø SK Handball Dia Midjord, vi gleder oss».
Vi håper også at dette skal gi oss det løftet som skal til for å befeste vår posisjon som «tyngdpunkt
for håndball mellom Bergen og Molde» og at vi kan komme godt ut av startblokken i en
forhåpentligvis Covid-19 fri 2021-2022 sesong.

Morten Mortensen, leiar for Florø SK Handball

Årsmøte i Florø SK Handball 2021 med lenkje til møtet

Bli med fra datamaskin eller mobilapp.


Florø SK Handball avholder årsmøte søndag 9. mai kl 1700 via Teams.
Agenda
– Vanlige årsmøtesaker.
– Innkomne saker til årsmøte må være klubben i hende senest 5 dager før årsmøte (dvs 5 mai).

Etter 1 år med Covid-19 og smitteverntiltaker, er vi nøktert optimister

12. mars 2020 ble kanskje vår generasjons 9. april 1940.

Statsminister holdt pressekonferanse på TV samme dag som Florø SK Handball skulle ha sitt årsmøte
og fortalte at: «I dag kommer den norske regjeringen med de sterkeste og mest inngripende tiltakene
vi har hatt i Norge i fredstid».
Årsmøte ble selvsagt utsatt og vi hadde mange spørsmål. Men mange av svarene var dessverre i tråd
med det alvorlige budskapet og sakte begynte vi å erkjenne at dette ville ta tid.

 

Sesongen avsluttes

Sesongen 2019/2020 var nesten ferdigspilt men ble brått avsluttet. Dette genererte spørsmål som:
Hvem vant, hvilken plass fikk vi og ble det opp eller nedrykk. Spesielt vårt damelag i 3. div lå utsatt til,
men gode og kloke vurderinger av NHF sentralt og regionalt gjorde at vi beholdt plassen.
De ulike lagene fikk sine utmerkelser som serievinnere etc., og totalt må vi si oss meget godt fornøyd
på alle måter med sesongen, kanskje den beste i klubbens historie.
Selv om vi visste at vår hovedtrener Hákon Hermannson Bridde med Friða og barna hadde bestemt
seg for å flytte tilbake til Island, gjorde det godt å få til en liten avslutningsfest med avtakking etc.

Hákon og Friða

 

Vi viser styrke og evne

Raskt viser det seg av de ulike gruppene finner alternative løsninger til normale treninger. De viser
styrke og evne til å holde gruppene sammen, holde aktiviteten i gang med alternative løsninger og
utgjør en viktig sosial forankring.
Når Vestkyst Cup, avslutningsfest etc. må kanselleres, frigjør dette «energi» til å jobbe med
organisasjon, struktur, revisjon av budsjett, ferdigstillelse av «Klubbhåndbok» og ikke minst å sikre at
vi lojalt følger smittevernregler og bidrar i «Den store dugnaden».
Etter 1 år kan vi trygt si at Florø SK Handball har vist styrke og evne til å takle utfordringene og legge
til rette for optimal aktivitet spesielt for barn og unge innenfor de rammene vi har måtte følge.
              

 

Vi får støtte

Når aktivitet ble kansellert, forsvant en stor del av klubbens inntekter. Men klubben har over tid
drevet godt og med dette som grunnlag fokuserte vi på å opprettholde kjernevirksomhetene og heller
vedta et budsjett med stor risiko for et betydelig underskudd.
Men vi har nytt godt av myndighetenes støtte til idretten og søkt og fått dekket 70% av inntektstapet
så 2020 gikk i balanse. Også våre sponsorer har stått lojalt ved vår side og vi var også veldig glad for
«Covid-19» støtte fra Sparebanken Vest. Ikke minst foreldrene har vært rause når det kommer til
betaling av treningsavgift som kanskje burde vært avkortet noe.
Både Norges Idrettsforbund, Norges Håndballforbund og kanskje spesielt NHF Region Vest har vært
meget dyktige, støttende og løsnings orientere det siste året.
Men vår største aktivum er ikke penger, det er de aktive enten de er spillere, dommere, trenere,
oppmenn eller støttespillere. Det er dere som er klubbens største kapital og som gjør oss sterke og
robuste, BZ (Job Well Done) til dere ALLE. Evne og vilje til å støtte klubben har rett og slett vært
fantastisk, så tusen takk.

 

Styrke er viktig i handball

 

 

 

 

 

 

 

 

Barn og unge har ofret mye

Ca 95% av våre aktive er under 19 år og disse har ofret mye i «Dugnaden» og for felleskapet. Hele det
sosiale livet har i stor grad stoppet opp og vi synes det er synd at for eksempel «Russefeiringen» og
andre viktige hendelser for andre år på rad synes å bli «terminert».
Behovet og tilbudet til barn og unge har veid tung da vi har tvilt oss frem til både å ha arrangert
«Firdaposten Håndballskole» siste uken for skolestart og NHF Rema 1000 håndballskole både i høst
og vinterferien.

Dei yngste deltakarane på Firdaposten handballskule 2020

 

Vi er nøkternt optimister

Selv om samfunnet og idretten har kraftige restriksjoner er vi nå nøkternt optimister og begrunner
dette på følgende måte.
Klubben fungerer godt og det er god aktivitet i de ulike gruppene.
 Vi har tatt gode grep mht kompetanseutvikling av spillere, dommere, målvakter og trenere.
 Vi har god støtte på alle måter.

Dette sammen med at flere og flere vaksineres kombinert med myndighetens signal om å redusere
ulike smitteverntiltak fremover gjør at også vi er nøkternt optimister.
Med denne nøkterne optimismen skal vi nytte tiden godt på alle måter slik at vi kan være klar for
sesongen 2021/2022. Når kampene starter i september er det viktig å huske på følgende:
«We don´t rise to the level of our expectations, we fall to the level of our TRAINING».

Vi er nøkternt optimister og har god grunn til det takket være den innsatsen som spillere, dommere,
trenere, oppmenn og støttespillere har gjort for klubben og spesielt barn og unge, igjen BZ (Job Well
Done) til dere alle.

Morten Mortensen, leiar for Florø SK Handball

 

 

 

Inspirerande kurshelg

Innbrotsalarm i FIS

Fra mandag 1. mars av vert innbrotsalarmen ved Florø idrettssenter aktivert.

Alarmen vert sett på kvar kveld heile veka frå kl 23 00 og stoppa tidleg kvar morgen eller ved første bruk av kort.

Dette vert gjort på grunn av fleire tilfelle av hærverk der ungdommar har gøymt seg for vaktene i FIS, og teke seg til rette etter stengetid.

Barna koste seg på håndballskole i vinterferien

Rema 1000 håndballskole
Tradisjonen tro arrangerte Florø SK Handball tre dager med “NHF Rema 1000 håndballskole” for barn
og unge mellom 7 og 13 år i vinterferien.

Smittevern
Denne gangen var avveiningen mellom å kansellere pga smittevernhensyn og gjennomføring av
hensyn til barnas behov mer krevende enn tidligere. Av de 38 “Rema 1000 håndballskolene” som var
planlagt i vinterferien i Norge ble ca. halvparten kansellert.
Etter en grundig gjennomgang og ytterligere innskjerping av rutiner tvilte vi oss frem til at vi skulle
gjennomføre.

110 i sving tre dager til enda
Med 86 deltakere, ca. 20 instruktører, 1-5 voksne i støtte så var vi ca. 110 personer i sving tre hele
dager til ende. Energien var på topp hele tiden med innlagte drikke og fruktpauser og selvsagt lunsj
som var medbrakt av smittevernhensyn.
Når vi på nært hold ser alle de smilende fjesene til barna som blide og trøtte blir hentet etter en lang
dag så tenker vi at det var rett selv under tvil at vi arrangerte håndballskole, de trenger både
aktiviteten og det sosiale.

Justert opplegg
Selv om Florø Idrettssenter har god plass valgte vi å justere opplegget ved at vi hadde de yngste fra 1
til 5 klasse (67 stk) på Florø Idrettssenter og de eldste fra 6 til 7 klasse (19 stk) i Florahallen.
Dette hadde en meget positiv effekt i begge hallene både mht smittevern, bedre kontroll, redusert
støy og høynet kvalitet.
For den eldste gruppen fikk vi støtte fra Runar Helland og Margrete Strømmen Kjerpeset som
sammen med egne instruktører fikk hevet nivået, kvaliteten og variasjonen for denne gruppen.

Utvikling av unge ledere
Våre unge ledere mellom 15 og 19 år var instruktører og selve motoren i aktiviteten fra start til slutt.
Vi er veldig imponert og stolt over måten de gjorde jobben sin med barna gjennom en lang dag.
Dette er ikke en treningsøkt med motiverte barn på 1 time, det er en håndball/leik med barn som er
både øvd og uøvd, motivert og tidvis ikke, tidvis blid og tidvis lei og som rett og slett blir sliten både
av aktiviteten men kanskje også å være sammen med andre en hel dag.
Og vi kan skrive under på at når dagen er over så er det ikke bare barna som er slitne, det er
instruktørene også.

De viktige voksne
1-5 voksne var kontinuerlig til stede for å støtte med adm, mat, vask, trøst, henting/bringing, støtte
til instruktør mm. Mange av disse tar seg fri fra jobb eller veksler mellom jobb og hall og bidrar til at
gjennomføringen blir understøttet på en god måte. Vi noen som vet at den første timen, første
dagen er kritisk eller at siste økta siste dagen er kritisk og har en tendens til å dukke opp bidra til at
det løser seg, er vi ikke heldige.

Sedvane
Vi inviterer våre støttespillere til en enkel lunsj siste dagen. Denne gangen fikk vi besøk av daglig
leder for Equinor i Florø Kari Bjørbekk ifm deres støtte til vårt prosjekt «Samarbeid» som handler om
å utvikle unge ledere. Videre kom den lokale “Rema 1000”-kjøpmannen og storspilleren Stian Rønnekleiv.
Det er kjekt å «oppdage» at begge har hatt gode og viktige år i klubben som spillere og
åpenbart har hjerte for den enda.
Saftis til alle siste dagen er obligatorisk, den blir etterspurt allerede fra morgenen og er et viktig
innslag som ofte deles ut sammen med deltakerdiplomet.
Felles gruppebilde og bilder generelt tatt av fotograf Cecilia Molander krever både disiplin og
tålmodighet, men blir alltid bra. At de som har vegret seg mht bilder blir holdt utenfor er kanskje litt
synd men en viktig ting og kontrollere.
Til slutt er det en felles samling av instruktører og voksne til en kombinasjon av pizza og evaluering.
Også denne gangen konkluderte vi med at vi har et forbedringspotensial, men i det store bilde var vi
veldig fornøgd med hele opplegget.

Storspiller og kjøpmannen Stian Rønnekleiv var óg med på håndballskolen.

Det er tøfft å være håndballkeeper. Stian Rønnekleiv prøver på.

 

 

 

 

 

 

 

 

Denne gangen fikk vi besøk av daglig leder for Equinor i Florø Kari Bjørbekk ifm deres støtte til vårt prosjekt «Samarbeid» som handler om å utvikle unge ledere.

 

Baller
Leverandøren av ballene til utstyrspakkene var forsinket, så dessverre kunne disse ikke deles ut og tas
med hjem for deltakerne. Straks vi får dem vil vi melde til dem og søke å få disse overlevert så raskt
som mulig

Tusen takk
Tusen takk til alle støttespillere og instruktører spesielt. BZ (Job Well Done) til dere alle og god helg
når den tid kommer til dere alle.

Morten Mortensen, leiar Florø SK Handball

 

Equinors støtteordning gir kr 100.000.- i støtte til: “Prosjekt Samarbeid”.

“Prosjektet Samarbeid» skal ledes av ungdomsrådet med støtte av klubbens unge ledere og voksne. Det består av to underprosjekt som vi av erfaring vet er viktig både for barn, unge trenere og ledere og utgjør både hver for seg og samlet viktige element knyttet til ferdigheter, inspirasjon og erfaringsoverføring.

Under Prosjektene er: Romjulsmoro/romjulscup og årsfest mm

Ungdomsrådet

For å sikre at barn og unge skal få en større medbestemmelse er vi i ferd med å etablere et eget ungdomsråd (UR). Det skal bestå av 10 ungdommer mellom 14 og 20 år som skal gi råd i alle typer saker som berører barn og unge.

Utvikling av unge ledere

For å dekke alle klubbens aktiviteter, utvikler vi unge ledere gjennom først å gi dem kurs i «Dommer barnehåndball» og «Barnetrener kurs» når de er 14-15 år. De er sentral i dømming av alle minihåndballkamper og som trener på de fire SFO ordningene i Florø. Deretter er de trenere for yngre lag samt instruktører på klubbens 3 håndballskoler med snitt på 90-100 deltakere.

Klubben er helt avhengig av unge ledere og vi håper “Prosjekt Samarbeid” kan bidra til en god videreutvikling både av samarbeid og unge ledere.

Equinor

Equinor har avdeling i Florø på Fjord Base og er en meget viktig bedrift i Florø samfunnet. På et sponsormøte med dem for noen år siden fikk vi følgende råd:

 • Fokuser på inkludering og unge ledere.

To meget gode råd der vi først har hatt fokus på inkludering og nå også ønsker å få en mer bevissthet og fokus på utvikling av unge ledere. Støtten gjennom Equinors støtteordning vil gi oss en flott start både på ungdomsrådet og større fokus på unge ledere.

Takk for støtte og anerkjennelse

Vi retter en stor takk til Equinor og vi ser på gaven som en anerkjennelse på alt det gode arbeidet spillere, dommere, trenere, oppmenn, ledere og støttespillere gjør i Florø SK Handball kveld etter kveld, helg etter helg, uke etter uke, ofte året rundt.

Tusen takk til Equinor, tusen takk til dere alle og Bravo Zulu (Job well done).

 

Morten Mortensen, leiar Florø SK Handball