Velkommen til Rema 1000 handballskule haust 2020

Handballvenner
Florø SK Handball skal arrangere REMA 1000 handballskule 3 dager i haustferien frå måndag 5. oktober til onsdag 7. oktober frå kl 09:00 til 14:00 for barn i 1. – 7. klasse.
Vi vil ha fokus på å rekruttere nye spelarar men tilbudet skal favne både uøvde og øvde spelarar.
Grunn av koronasituasjonen må alle deltakarar ta med eigen niste til lunsj.
ALLE DELTAKARANE FÅR:
– T-skjorte
– Handball
– Drikkeflaske
– Diplom
– frukt kvar dag
– Oppfølging av dyktige instruktører mellom 15 og 20 år.
MEIR INFORMASJON HER

Måltid på Firdaposten handballskule

No er det snart dags for vår årlege Firdaposten handballskule. I annonsane står det at det inngår lunsj i påmeldingsavgifta. På grunn av smittevernshensyn, vert det ikkje servert mat på handballskulen. Spelarane må ta med eiga niste, og vi et gruppevis. Vi spanderar Litago eller Smoothie-drikke til måltidet. Men hugs å ta med eiga drikkeflaske i tillegg!

 

Vi gleder oss!

Les meir her:

 

Alle lag kan trene og spela som vanleg frå 1. august

Vi  fekk ein glad melding 23. juni i år. Frå 1. august kan alle lag til og med 19-årsklassen, trena og spela som vanleg.

Meir info her:

Breddehåndballen kan spille kamper fra august

Strandgata Sport har fått inn prøveklede

Oddlaug Fredheim, draktansvarleg Florø SK Handball og Reidun Elisabeth S Strømsøy, Strandgata Sport.

 

No har Strandgata Sport fått inn prøveklede for sesongens handballkolleksjon. Alle medlemer kan gå ned og prøve ut kva størrelse som passer, men ikkje bestill no. Bestiller gjer man via lagkontakt/trenar i august, når handballsesongen har starta opp igjen. Vi planlegg ein kveld i august når laga kan kome til FIS og prøve og bestille hjå lagkontakt.

Klubbkolleksjonen er tatt fram for at alla lag skal ha lik utsjånad. Fargene er registrert hjå Norges håndballforbund og vi må bruke dei ved seriekampar.

 

Cecilia Molander, Mediaansvarleg Florø SK Handball

Velkommen til Firdaposten handballskule 2020

Florø SK Handball helsar velkommen til Firdaposten handballskule i haust.

Her finn du informasjon: FIRDAPOSTEN HANDBALLSKULE.

Ny lov for Florø Sportsklubb

Florø Sportsklubb besluttet ny lov for Florø Sportsklubb basert på NIF sin lovnorm på årsmøte 26 mai 2020.  Det er viktig informasjon som bør leses av alle. Du finner den under fanen “Om oss” og “Klubbhandbok for Florø SK Handball”.

Du kan og klikke her:
LOV FOR FLORØ SPORTSKLUBB BASERT PÅ NIF SIN LOVNORM

Nye reglar for barne- og ungdomsidretten i koronatider

Så her skriver Folkhelseinstitutet på facebook:

Hurra, nå åpnes det for all ordinær barne- og ungdomsidrett fra 1. juni 🤾🏽‍♂️⛹🏼‍♀️🤼 Både innendørs- og utendørs 🎉

Ett av de viktigste punktene i den reviderte idrettsveilederen er at det nå også åpnes for unntak fra anbefalingen om én meters avstand for barn og ungdom
🟡 opp til 19 år
🟡 under trening
🟡 i (faste) grupper inntil 20 personer.

❗️Flere grupper på inntil 20 personer kan samles hvis de holdes adskilt, og enkeltvis og
samlet kan overholde smittevernrådene. Det betyr at idretter som fotball og håndball nå kan gjennomføres med vanlig kontakt for barn og unge.

❗️Idretter med tett en-til-en-kontakt mellom utøverne (kampsport, bryting, pardans og lignende) kan gjenoppta treninger så lenge antall treningspartnere begrenses.

🚦I den reviderte veilederen innføres smittereduserende tiltaksnivå rødt, gult og grønt (slik som for skolene). Tiltaksnivået for organisert idrett avhenger av smittesituasjonen og andre faktorer, og er per nå fastsatt av helsemyndighetene til gult nivå: https://www.fhi.no/nyheter/2020/revidert-smittevernveileder-for-idretten/

Husk fortsatt:
❗️at voksne ikke omfattes av unntaket, og må holde avstand
❗️syke personer skal holde seg hjemme
❗️god hånd- og hostehygiene

PS. For organisert svømming og skolesvømming er det laget egne tilpassede smittevernråd: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/idrett-og-organiserte-fritidsaktiviteter/

NYTT STYRE FLORØ SK HANDBALL og AVTAKKING AV DET GAMLE

På årsmøte 7. mai med til sammen ca. 40 deltagere via ZOOM fikk Florø SK Handball et nytt styre med hele 9 nye styremedlemmer og med 3 fra det gamle ble det nye «arbeidende» styret på hele 12 stk.

Årsmøte ble ledet av dirigent Arlene Vågene som sammen med Øyvind Østrem også var hhv leder og medlem av valgkomiteen.

Der ble saker som årsberetning, regnskap 2019, budsjett 2020, handlingsprogram 2020 – 2025, organisasjonsplan, årshjul, etablering av ungdomsråd gjennomgått og besluttet og nytt styre valgt.

Mandag 18. mai gjennomførte vi et felles møte med det nye og gamle styret for kompetanseoverføring og avtakking av det gamle.

Følgende ble takket av med rosene ord og blomster:

 • Jorunn Laila Farsund som nestleder etter totalt 5 år i styret.
 • Vivian Eriksen som medlemsansvarlig/fakturering etter 2 år i styret.
 • Inger Alsaker som kasserer etter 2 år i styret.
 • Anne-Grete sagen som sekretær etter 2 år i styret.

Jorunn, med sin evne til å få kontroll, oversikt, lange fartstid, sin evne til å tenke struktur/organisering og ikke minst økonomi, har en stor del av æren for den flotte utviklingen klubben har hatt de siste 5 årene. Men samtidig må det presiseres at samtlige som nå forlater styret har gjort en meget god jobb i styret og for klubben. BZ (Job Well Done)

Onsdag 20 gjennomførte vi et konstituerende styremøte der de fleste store oppgavene ble fordelt. Det nye styret vil nå bestå av:

 • Morten Mortensen
 • Olav Hatlemark
 • Oddlaug Nordal Fredheim
 • Nina Anett Steindal
 • Janne Sunde
 • Karianne Skavøy
 • Frode Sandvik
 • Annbjørg Hestdal
 • Olav Kvalvik
 • Monica Bøhmer
 • Rune Grimstad
 • Øyvind Østrem

Vi skal nå bruke tiden fremover til å sikre at vi får en god fordeling av oppgaver i styret og at vi sikrer at hele klubben med dens mange synlige og usynlige deler våkner fra «Corona dvalen» og blir klar for en ny sesong.

Med et slikt sterkt team i styret med en god blanding av kontinuitet og ny energi har vi alle forutsetninger for å sikre en fin utvikling av Florø SK Handball.

 

Morten Mortensen, leiar Florø SK Handball

Foto (gamle styret): Olav Hatlemark

Vivien Eriksen, Jorunn Farsund og Inger Alsaker blei takka av på styremøtet.

Jorunn Farsund, avtroppende nestleiar og Morten Mortensen, leiar i Florø SK Handball.

Inger Alsaker, avtroppende kasserar og Morten Mortensen, leiar i Florø SK Handball.

Foto (nye styret): Cecilia Molander

Bak, frå venstre: Morten Mortensen, Olav Kvalvik, Monica Bøhmer, Frode Sandvik, Rune Grimstad, Øyvind Østrem, Olav Hatlemark, Karianne Skavøy, Janne Yri, Nina Anett Steindal og Oddlaug Nordal Fredheim. Annbjørg Hestdal var dessverre ikkje til stades ved fotograferinga.