Her finn du oppdatert retningslinjer for handballen i idrettshallane i Florø ved Covid-19. Sist oppdatert 13. september 2021

RETNINGSLINJER FOR IDRETTSHALLENE I FLORØ VED COVID-19.

 

RETNINGSLINJER FOR ARRANGEMENT FLORØ IDRETTSSENTER og FLORAHALLEN, oppdatert 13.09.21

 

Florø Sportsklubb Handball ønsker lag og tilskuere velkommen til våre to haller. Gitt situasjonen med Covid 19, er det svært viktig at retningslinjer under blir fulgt. Viser ellers til generelle retningslinjer om å holde avstand, ha god hand- og hostehygiene og at alle som kommer til våre haller er friske å symptomfrie. Takk for hjelpen, og velkommen!

 

For publikum:

 1. Maks tall tilskuere er 200 personer.
 2. Vi vil ha kiosk på våre arrangement, og har lagt til rette for betaling uten kontanter.
 3. Alle besøkende må registrere seg når de kommer inn på tribunen. Der blir man møtt av en representant fra arrangøren. Navn og telefonnummer blir registrert. Disse listene skal oppbevares i 10 dager.
 4. Alle må sprite hendene før de går inn i handballhallen. Dette gjøres ved registrering. Benytt muligheten for handvask/sprit som er i hallen under oppholdet.
 5. Tilskuere bes sitte på oppmerkede plasser på tribunen.
 6. Viktig å opprettholde 1 m avstand på tribunen. Familier kan sitte samla.

 

Til våre besøkende lag:

 1. Lag opp til 12 år skal levere spillerlister. (http://www.bsf.nu/index_htm_files/200901_SPILLERLISTE_2020.pdf) Dette leveres av trener i sekretariatet før kamp. Hjemmelagets trener har ansvar for å føre liste over sine spillere, og oppbevare dem på lik linje med lister over treningsoppmøte. Eldre lag blir automatisk registrert i TA.
 2. Garderober vil være tilgjengelig om det er ønskelig. Den vil vere klar 60 min før kamp.
 3. Oppvarming til kamp skjer i utgangspunktet på spilleflaten. Som regel vil den være ledig 20 minutt før kamp. Alternativt: I begge haller er det plass for at hjemmelag og bortelag kan varme opp i ganger rundt garderober. Det er plass nok til at lagene kan holdes adskilt. Trener for hjemmelag og bortelag blir enige om fordeling av område. I Florahallen er det totalforbud mot klister, i Florø Idrettssenter er det forbud mot klister utenom selve håndballhallen.

Til arrangementsansvarlige, kiosk og sekretariat:

 1. Sett opp stasjoner med handsprit på naturlige plasser. Inngang hall, inngang håndballhall og ved spillerbenker.
 2. Sett opp bord og bemann stasjon for mottak av publikum og betaling. Før liste over publikum, navn og telefonnummer. Legg disse listene sammen med oppgjør fra kiosk.
 3. Vi har lov å slippe inn200 personer.
 4. Pass spesielt på at 1m regel blir overholdt på tribune.
 5. Trener henvender seg til sekretariatet for levering av spillerliste (gjelder alle opp til J/G 12år). For J/G13-19 år er laget signert i TA. Eventuelle lister legges sammen med oppgjør fra kiosk.
 6. Vask toaletter og tribune med jevne mellomrom.
 7. Vask spillerbenker etter hver kamp.