Eit av NHF sine viktigste prosjekter i tingperioden 2022-25 er #Verdiløftet.

Verdiløftet skal bidra til å styrke og fremme handballforbundet sine verdier for alle som er involvert i handballen: klubber, spelarar, trenarar, dommarar og tilskodarar.

«Grønn fløyte» er eit tiltak for å sikre respektfull oppførsel frå trenarar, spelarar og publikum mot unge dommarar som gjer sitt beste.  Det skal jobbast for at handballen skal vere ein plass der alle blir behandla med respekt og at det er klare køyrereglar for korleis vi ynskjer at handballfamilien skal  framstå.

Les meir på NHF sine sider her: #VERDILØFTET.