Veka før skulestart kvar haust, arrangerer Florø SK Handball Firdaposten handballskule. Alle som vil lære seg å spele handball eller som vil utvikle sine handballkunskaper, er velkommen å melde seg på. Det er 5 dager blanda med leik og læring av teknikk. Instruktørane er handballspelarar 15 år og eldre. Til stades er og vaksne som ser til at alt går riktig for seg.

Betaling til konto nummer 3775.20.15946 – merk betaling med barnets navn.

FOR GUTAR OG JENTER MELLOM 7 OG 13 ÅR (2006–2012)

Florø Idrettssenter/Florahallen måndag 12. – fredag 16. august 2019

Jenter og gutar fødd i 2008-2012

Kl. 10.00 – 15.00 ∙ Deltakaravgift kr. 900,- inkludert sunn lunsj med frukt + t-skjorte ∙ Oppmøte Florø Idrettssenter

Jenter og gutar fødd i 2006-2007

Kl. 11.30 – 13.30 ∙ Deltakaravgift kr. 400,- inkludert lunsj fredagen ∙ Oppmøte Florahallen

Instruktørane er 14–18 år gamle handballspelarar med aktivitetsleiarkurs. I tillegg vil det vere andre vaksne til stades. Den eldste gruppa får aktivitetar med interne og eksterne trenarar. Det vil her vere større fokus på sportsleg utvikling.

AKTIVITETAR: Sosialt samvær ∙ Balleik ∙ Skytetrening ∙ Handballspel

Påmelding på www.florohandball.no • påmeldingsfrist 5. august • maks 150 deltakarar

Frist for betaling av deltakeravgift: 5. august

Deltakaravgifta betalast til kontonr 3775 20 15946 innen 5. august. Hugs å merk betalinga med namn og fødselsår.

Spørsmål kan rettast til cupinfo@florohandball.no eller til Jorunn Farsund på tlf. 916 16 180.

PÅMELDING HER:

Påmelding til Firdaposten handballskule