Veka før skulestart kvar haust, arrangerer Florø SK Handball «Firdaposten handballskule». Alle som vil lære seg å spele handball eller som vil utvikle sine handballkunskaper, er velkommen å melde seg på. Det er 4 dagar blanda med leik og læring av teknikk. Unge handballspelarar og vaksne trenarar har ansvaret for instruksjonen.

Måltid: 

Pga. smittevernshensyn vert det ikkje servert mat på handballskulen. Spelarane må ta med eiga niste, og vi et gruppevis. Vi spanderar Litago eller Smoothie-drikke til måltidet. Men hugs å ta med eiga drikkeflaske i tillegg!

For gutar og jenter fødde 2009-2013:

I Florø idrettssenter måndag 10. til torsdag 13. august, alle dagar kl. 10:00 – 15:00. Deltakaravgift kr. 900,-  inkludert 1 drikke pr dag + frukt + t-skjorte.
Frammøte i Flørø idrettssenter.

For gutar og jenter fødde 2007-2008:

I Florahallen måndag 10. til torsdag 13. august, alle dagar kl. 11:30 – 13:30. Deltakaravgift kr. 400,- inkludert frukt.
Frammøte i Florahallen.

Instruktørane er 14–18 år gamle handballspelarar med aktivitetsleiarkurs. I tillegg vil det vere andre vaksne til stades.

AKTIVITETAR: Sosialt samvær ∙ Balleik ∙ Skytetrening ∙ Handballspel

Påmelding på:  www.florohandball.no • Påmeldingsfrist 5. august • Maks 150 deltakarar

Frist for betaling av deltakaravgift: 6. august

Deltakaravgifta betalast til kontonr 3775 20 15946 innen 6. august. Hugs å merk betalinga med namn og fødselsår.

Spørsmål kan rettast til cupinfo@florohandball.no

Vi fotograferer aktivitetane på handballskulen. Dei bileta kan bli brukt ved rekrutering og informasjonsinnlegg på web og andre sosiale medier.

PÅMELDING HER:

Påmelding til Firdaposten handballskule

6 + 0 = ?