TRENINGSTIDER 2018-2019 (saman med J2011) 

TORVMYRANE SKULE 
Måndag kl. 17:30-18:30

Trenar: 
Elise Andersen
Mari Hestvik Grimstad
Josefine Eikevoll