DUGNAD

Vår klubb drivs av dugnad og er avhengig av at så mange som mogeleg, foreldra eller andre frivillige, hjelper til ved turneringer, cuper og andre arrangement. Det er litt jobb og mykje moro å samles for å hjelpe borna våre med å få ha kjekke og trygge fritidsaktiviteter. Her finn du litt info om dugnadstimar og liknande.

DUGNADSTIMAR


BILETETAKING OG FILMING/STRØYMING

Vi tar mange biletet og filmar og strøymer mange kampar (live streaming), som vi legg ut på sosiale medier og som blir trykt i årsheftet. Alle spelarar, eller føresette,  må godkjenne at vi publiserer bilete og film.  Her finn du skjema som skal fylles i av alle spelarar og som leveres til lagkontakt eller trenar i spelaren sitt lag.

SAMTYKKEERKLARINGSSKJEMA BILETE/FILM/STRØYMING


INSTRUKSER TIL KIOSK OG SEKRETARIAT

Du finn instrukser til m. a. kiosk og sekretariat her: INSTRUKSER