All info om mat, kiosk, sekretariat, oppgjerskjema, dommarrekning, lagskilt til garderobe m.m. finst i den røde kioskpermen som står i grå skapet på kjøkkenet. PCen som brukes til LiveKamp skal låses inn i det grå skapet (1) som står på kjøkkenet. Nykel til skapa  finst på nykelknippet i nykelboksen.

Vi har laget nye lagskilt som skal festes på garderobene til gjestane som kjem på kamp. Dei må ikkje kastes men leggjes tilbake i kioskpermen.

Instrukser for Florahallen finst lengst ned.
  1. Rutinebeskrivelse for registrering av kampresultat og handtering av kamprapporter

Registrering av kamprapporter på papir. 

Registrering av Digital kamprapport (standard)

Det finst ein lapp klistret på pc:en med info. Det skal og vere ein ikon på skrivebordet for TurneringsAdmin, der man logger på.

 

2.  Rettleiing “Min idrett”

Min Idrett

 

3.  Arbeidsinstruks for sekretariat sesongen 2019/2020

Instruksene er i grunn for kampar i Florø idrettssenter men vi bruker dei i Florahallen og.

Arbeidsinstruks for sekretariat

 

4.  Arbeidsinstruks for kiosk 2019/2020

Arbeidsinstruks for kiosk

Manual på maten i kiosken (kjem straks ny

 

5.  Instruks for Oppgjersskjema

Oppgjørsskjema(1) instruks

 

6.  Billetsal på handballkampar sesongen 2019/2020 (vers. 2)

Billettsal handball 2019/2020 versjon 1

 

7.  Arrangøransvar vår 2019

Arrangøransvar vår 2019

 

8. Bruk av mikrofon Florø Idrettssenter

Bruk av mikrofon

 

9. Retningslinjer for sunn idrettshall

https://www.handball.no/regioner/nhf-sentralt/praktisk-info/praktiske-verktoy/sunn-idrettshall/

 

10. Generelle branninstrukser

Branninstrukser


FLORAHALLEN

  1. Instrukser Florahallen