All info om mat, kiosk, sekretariat, oppgjerskjema, dommarrekning, lagskilt til garderobe m.m. finst i den røde kioskpermen som står i grå skapet på kjøkkenet. PCen som brukes til LiveKamp skal låses inn i skuffa nedst i arkivskapet på kontoret. Nøkkel til kontoret finst i svarte nøkkelboksen på skrivbordet ved arkivskapet.
Vi har laget nye lagskilt som skal festes på garderobene til gjestane som kjem på kamp. Dei må ikkje kastes men leggjes tilbake i kioskpermen.
     

  1. Rutinebeskrivelse for registrering av kampresultat og handtering av kamprapporter

Registrering av kamprapporter på papir. 

Registrering av Digital kamprapport (standard)

Det finst ein lapp klistret på pc:en med info. Det skal og vere ein ikon på skrivebordet for TurneringsAdmin, der man logger på.

 

2.  Rettleiing “Min idrett”

Min Idrett

 

3.  Arbeidsinstruks for sekretariat sesongen 2018/2019

Arbeidsinstruks for sekretariat

 

4.  Arbeidsinstruks for kiosk 2018/2019

Arbeidsinstruks for kiosk

Manual på maten i kiosken (kjem straks ny)

 

5.  Arrangøransvar vår 2019

Arrangøransvar vår 2019

 

6. Bruk av mikrofon Florø Idrettssenter

Bruk av mikrofon

 

7. Retningslinjer for sunn idrettshall

https://www.handball.no/regioner/nhf-sentralt/praktisk-info/praktiske-verktoy/sunn-idrettshall/

 

8. Generelle branninstrukser

Branninstrukser