All info om mat, kiosk, sekretariat, oppgjerskjema, dommarrekning, lagskilt til garderobe m.m. finst i den røde kioskpermen som står i grå skapet på kjøkkenet. PCen som brukes til LiveKamp skal låses inn i skuffa nedst i arkivskapet på kontoret. Nøkkel til kontoret finst i svarte nøkkelboksen på skrivbordet ved arkivskapet.
Vi har laget nye lagskilt som skal festes på garderobene til gjestane som kjem på kamp. Dei må ikkje kastes men leggjes tilbake i kioskpermen.
  1. Rutinebeskrivelse for registrering av kampresultat og handtering av kamprapporter

Registrering av kamprapporter på papir. 

Registrering av Digital kamprapport (standard)

Det finst ein lapp klistret på pc:en med info. Det skal og vere ein ikon på skrivebordet for TurneringsAdmin, der man logger på.

 

2.  Rettleiing “Min idrett”

Min Idrett

 

3.  Arbeidsinstruks for sekretariat sesongen 2019/2020

Instruksene er i grunn for kampar i Florø idrettssenter men vi bruker dei i Florahallen og.

Arbeidsinstruks for sekretariat

 

4.  Arbeidsinstruks for kiosk 2018/2019

Arbeidsinstruks for kiosk

Manual på maten i kiosken (kjem straks ny

 

5.  Instruks for Oppgjersskjema

Oppgjørsskjema(1) instruks

 

6.  Billetsal på handballkampar sesongen 2019/2020 (vers. 2)

Billettsal handball 2018:19 versjon 2

 

7.  Arrangøransvar vår 2019

Arrangøransvar vår 2019

 

8. Bruk av mikrofon Florø Idrettssenter

Bruk av mikrofon

 

9. Retningslinjer for sunn idrettshall

https://www.handball.no/regioner/nhf-sentralt/praktisk-info/praktiske-verktoy/sunn-idrettshall/

 

10. Generelle branninstrukser

Branninstrukser